Back

ⓘ Priikooli õigus kuni kõrgema kooli lõpetamiseni oli Eesti esimese vabariigi ajal antud hüve Vabadussõjast osavõtnud kooliõpilastele. Ajutise Valitsuse poolt võe ..
                                     

ⓘ Priikooli õigus

Priikooli õigus kuni kõrgema kooli lõpetamiseni oli Eesti esimese vabariigi ajal antud hüve Vabadussõjast osavõtnud kooliõpilastele.

Ajutise Valitsuse poolt võeti 22. aprillil 1919 vastu määrus kooliõpilastele-sõduritele hariduse andmise kohta riigi kulul. Selle järgi pidid kõik kooliõpilased, kes Vabadussõjast väeliinil osa olid võtnud, saama riigi kulul riigi või kohaliku omavalitsuse õppeasutuses tasuta hariduse kuni kõrgema kooli lõpetamiseni.

Priikooli saamise õigusi täpsustati 29. juunil 1921 Vabariigi Valitsuse poolt väljaantud seadusega, milles piirati tasuta hariduse saamist vaid ühes alg- ja keskkoolis ning selle lõpetamise järel vaid ühes kõrgkooli või ülikooli teaduskonnas õppimisega. Samuti võis tasuta hariduse andmisest loobuda õpilase edasijõudmatuse korral. Haridusministeeriumi loal võis vastava avaliku kooli puudusel või mõnel muul mõjuval põhjusel saada tasuta hariduse ka mõnes erakoolis.

                                     
  • Kapten 22.02.1927 Major 18.02.1931 Kolonelleitnant 19.02.1937 Priikooli õigus kuni ülikooli lõpetamiseni, 1921 Vabadussõja mälestusmedal, 1922 Läti
  • veebruar 1938 ülendatud majoriks Vabadussõja mälestusmedal 1922 Priikooli õigus ülikooli lõpetamiseni 1927 Läti Vabariigi iseseisvuse 10. aastapäeva
  • Major 24.02.1934 Kolonelleitnant 24.02.1940 Vabadussõja mälestusmedal Priikooli õigus kuni kõrghariduse omandamiseni - 24.07.1920 Läti Kaitseliidu märk
  • normaaltalu suuruses 1922 Vabadussõja mälestusmedal lindiga 1924 Priikooli õigus kuni ülikooli lõpetamiseni 1929 Läti Vabariigi iseseisvuse 10. aastapäeva
  • Major - 1933 Kolonelleitnant - 1940 Vabadussõja mälestusmedal - 1922 Priikooli õigus kuni ülikooli lõpetamiseni - 1922 Läti Vabariigi iseseisvuse 10. aasta
  • tegi Monte Carlos 21. oktoobril 1957 enesetapu. 1920, 24. juuli priikooli õigus kõrghariduse omandamiseni 1920, 7. september Vabaduse Risti II liigi
  • III järk mõõkade ja lindiga Tasuta maa normaaltalu suuruses 1921 Priikooli õigus kuni kõrgema kooli lõpetamiseni 1921 Vabadussõja mälestusmedal

Users also searched:

...
...
...