Back

ⓘ TerVE. Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm ehk TerVE loodi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 Teadmistepõhine ..
                                               

Viljatus

Viljatus on inimese, looma või taime võimetus paljuneda looduslikul teel. Tavaliselt pole see terve täiskasvanu loomulik seisund, välja arvatud teatud ühiseluliste liikide hulgas.

                                               

TMS

TMS võib tähendada järgmist: Terve Mõistuse Sündikaat, Eesti internetiportaal . Täitemenetluse seadustik Tallinna Meestelaulu Selts, Eesti meeskoor praegune TMS Türnpu Meeskoor TMS, Inglise muusikaprodutsentide tiim

                                               

Mädaniku poolt kahjustatud puit

Mädaniku poolt kahjustatud puit võib olla kõva- või pehmemädanikuga – viimane on puit, mis külmumata olekus pole sama vastupidav terava servaga objekti survele kui terve puit. Kõvamädanik võib survet taluda pea sama hästi kui terve puit, kuid on rabedam. Tekkeviisi järgi jaguneb mädanik metsamädanikuks ja laomädanikuks, tekkides siis vastavalt juba metsas kasvaval puul või alles pärast langetamist ja ladustamist.

                                               

Paradigma

Paradigma on algses tähenduses õpetlik näide, eeskuju, musternäide või näidis. Sõna on mitmes valdkonnas kasutusel terminina. Retoorikas mõistetakse paradigma ehk näite all argumentatsiooni käigus jutustatavat õpetlikku lugu. Keeleteaduses on paradigma all kõigepealt mõistetud morfoloogilist paradigmat – mingi sõna muutevormide tabelit kas eeskujuna terve tüüpkonna sõnade muutmiseks või lihtsalt konkreetse sõna muutevormistikuna. Laiemas tähenduses mõistetakse keeleteaduses paradigma all omavahel paradigmaatilistes suhetes olevate keeleüksuste klassi. Programmeerimises nimetatakse paradigm ...

                                               

Tekst

Tekst on kitsamas tähenduses kirjakeele piiritletud ja kontsentreeritud vorm. Laiemas tähenduses võib tekstina mõista igasugust kirjalikku informatsiooni, veel laiemas tähenduses ei pruugi tekst aga ka mitte kirjalik olla. Kirjakeele areng on andnud võimaluse vormistada ja säilitada suulise kultuuri pärandit tekstina. Suur osa ajaloolisest teabest pärineb kirjalikest allikatest. Teksti olemasolu põhineb kirjal, mille märkide abil on võimalik kodeerida foneeme, silpe, sõnu, arve, helisid jne. Erinevates kultuurides ja valdkondades on kasutusel erinevad märgisüsteemid. Teksti üheks olulisema ...

                                               

Fantastiline nelik (täpsustus)

Fantastiline nelik" on mitmete teoste pealkiri: "Fantastiline nelik", Marvel Comicsi poolt aastail 1961–2011 avaldatud koomiksisari, kokku 588 numbrit Selle koomiksisarja alusel on valminud aga ka terve rida muid teoseid: "Fantastiline nelik" "The Fantastic Four", 1994. aastal valminud film, mis aga pole kunagi ekraanidele jõudnud "Fantastiline nelik", 2005. aastal esilinastunud film "Fantastiline nelik ja Hõbesurfar" "4: Rise of the Silver Surfer", 2007. aastal esilinastunud järg eelmisele filmile

                                     

ⓘ TerVE

Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm ehk TerVE loodi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 "Teadmistepõhine Eesti" elluviimiseks.

Programmi rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond, kogueelarve oli 7 759 110 eurot, millest struktuuritoetus koos riikliku toetusega moodustas 7 355 599 eurot.

Programmi rakendusasutus oli Haridus- ja Teadusministeerium, rakendusüksus Sihtasutus Archimedes. Programmi TerVE viis 1. aprillist 2010 kuni 29. veebruarini 2012 ellu Sihtasutuse Archimedes teaduskoostöö keskus, alates 1. märtsist 2012 kuni 31. detsembrini 2015 Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

                                     

1. Eesmärgid

Programmi TerVE põhieesmärgiks oli tugevdada tervishoiu teadus- ja arendustegevuse võimekust Eestis, tõsta rahva terviseteadlikkust ning suurendada terviseteaduste mõju elanike tervisele.

Alaeesmärgid:

 • parandada rahvastiku tervisekäitumist ning õpi-, töö- ja elukeskkonda;
 • saavutada terviseinfo korrastatud kogumine ja koordineeritud analüüs;
 • aidata kaasa Eesti tervishoiusüsteemi tõhustamisele;
 • arendada innovaatiliste tervishoiutehnoloogiate, sh e-tehnoloogiate võimalusi; aidata kaasa uuenduslike toodete ja teenuste loomisele ning tutvustamisele;
 • aidata kaasa ministeeriumide-vahelisele koordineeritud koostööle, tagamaks tervishoiu teadus- ja arendustegevuse ning selle rahastamise jätkusuutlikkust.
                                     

2. Partnerid

Programmil oli algusperioodil kaheksa partnerit, kelleks olid programmi tegevustega seotud valdkondades viimase korralise evalveerimise käigus positiivselt evalveeritud asutused: Eesti Maaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Protobios OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut ja AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus. Aastal 2013 liitusid programmiga Terviseamet ja Eesti Teaduste Akadeemia, 2015. aastal Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa.

Programmi elluviimist toetas programmi nõukogu, mille ülesandeks oli programmimeeskonna liikmeid erialaselt nõustada ning esitada arvamusi, ettepanekuid ja soovitusi programmi rakendamiseks. Nõukokku kuulusid peale programmi partnerite esindajate ka tervishoiu valdkonna eksperdid. Nõukogus arutati programmi elluviimisega seotud küsimusi, sealhulgas said kõik programmi rahastamisotsused heakskiidu programmi nõukogult.

                                     

3. Tegevusvaldkonnad

Programmi tegevused jagunesid viieks teemaks.

 • Tegevus 1. Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine.
 • Tegevus 4. Tervisetehnoloogiate hindamine.
 • Tegevus 5. Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine.
 • Tegevus 2. Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele.
 • Tegevus 3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise- ja kasutamise võimaluste edasiarendamine.

Programmi TerVE raames viidi ellu 24 uurimisprojekti, millest annab põhjaliku ülevaate kogumik "Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?"

                                     
 • Terve mõistus, ka tavamõistus, ka argimõistus, on varauusaegses filosoofias inimese võime koordineerida erinevate meelte andmeid. Terve mõistuse objektiks
 • Terve Mõistuse Sündikaat TMS oli parempoolseid, konservatiivseid ja rahvuslikke arvamusartikleid ning uudiseid avaldav internetiportaal, mis alustas
 • Terve puu on puu, millest saab valmistada vähemalt 3 m pikkust ja vähemalt 6 7 cm ladvapoolse otsa kooreta läbimõõduga tarbematerjali, mis pole küttepuit
 • Meloodilise minoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - terve - terve - pool. 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - 1 - ½ meloodiline minoor
 • helirida, mille kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - pool - terve - terve 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1 loomulik minoor c - st c - moll
 • Meloodilise mažoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - terve - pool - terve - pool - terve - terve 1 - 1 - ½ - 1 - ½ - 1 - 1 meloodiline mažoor c - st
 • Eesti Rannajalgpalli Liidu juhtimisel toimunud rannajalgpalli etapid üle terve Eesti Võsul, Haapsalus, Pirital, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Viimsis
 • Harmoonilise minoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - pool - terve - terve - pool - poolteist - pool. 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1½ - ½ harmooniline
 • Giampiero Boniperti sündinud 4. juulil 1928 Barengos on endine Itaalia jalgpallur. Terve karjääri mängis Giuseppe Bergomi Torino Juventuses. FIFA 100
 • Facchetti 18. juuli 1942 4. september 2006 oli Itaalia jalgpallur. Terve karjääri jooksul mängis Giacinto Facchetti Milano Internazionales. FIFA
Dzidriņas
                                               

Dzidriņas

Dzidriņas on küla Lätis Stopiņi piirkonnas. Küla asub piirkonna keskosas merepinnast 18 meetri kõrgusel. Dzidriņas moodustati aastal 2004. Külas puuduvad ühiskondlikud ja administratiivsed asutused; terve asula koosneb männimetsa ehitatud individuaalelamutest. Aastal 2021 oli külas 1213 elanikku.

Users also searched:

...
...
...