Back

ⓘ Keeledušš on üks lõimitud aine- ja keeleõppe läbiviimise meetoditest. Meetodi kaks peamist eesmärki on eri keelte olemasolu teadvustamine ja ettevalmistus keele ..
                                     

ⓘ Keeledušš

Keeledušš on üks lõimitud aine- ja keeleõppe läbiviimise meetoditest. Meetodi kaks peamist eesmärki on eri keelte olemasolu teadvustamine ja ettevalmistus keeleõppeks. Kuna keeledušš pakub õpitava keelega vaid lühiajalist kokkupuudet, ei saa ainult keeleduši meetodeid rakendades võõrkeelt heal tasemel selgeks õpetada. Seetõttu on tegemist hea võimalusega erinevate keeltega tutvumiseks enne ühe keele süvenenumalt õppimiseks välja valimist.

                                     

1. Iseloomustus

Keeleduši peamine sihtrühm on 4-10 aasta vanused lapsed. Nende keelekümblus võõrkeelses keskkonnas viibimine kestab 30-60 minutit päevas ja see aeg sisaldab mängimist, laulmist, näitvahendite kasutamist, õpiobjektide käsitsemist ning liikumist. Seejuures räägivad programmi läbi viivad õpetajad valdavalt ainult sihtkeeles.

Sihtkeele õppimise aluseks on õppimist edendavad rutiinsed tegevused nt korduvad fraasid, kindlad ülesandega seotud tavad jne. Tänu korduvatele tegevustele harjuvad keele õppijad kasutama kümbluskeele sõnu, fraase ja lausemudeleid.

Näiteid keeleduši raames läbi viidavatest tegevustest:

  • liikumist ja õpitavat sõnavara sisaldavad laulumängud;
  • võõrkeelsete videote ja filmide vaatamine.
  • tund vastavat võõrkeelt emakeelena kõneleva külalisega;
                                     
  • kakskeelne õpe kansakoulu karistus kasvataja kasvatusteadus kasvatustegevus keeledušš keelekümblus keelepesa keskkonnaharidus kihelkonnakool klassijuhataja
  • intensiivsuse poolest. Mõningad levinumad LAK - õppe lahendused on: keelekümblus keeledušš keelelaager perevahetus. Alates 2010. aastast korraldatakse Eestis iga

Users also searched:

...
...
...