Back

ⓘ Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja e ..
                                               

A. H. Tammsaare muuseum

A. H. Tammsaare muuseumiks võidakse nimetada kolme muuseumi: A. H. Tammsaare muuseum Venemaal Sotšis Eesti Aiakese külas A. H. Tammsaare muuseum Järva vallas Vetepere külas A. H. Tammsaare muuseum Tallinnas Kadriorus, majamuuseum

                                               

Soltau mänguasjamuuseum

Soltau mänguasjamuuseum, varem Põhja-Saksa mänguasjamuuseum Soltaus põhineb erakogul. Selle asutas 1984. aastal Hannelore Ernst. Muuseum asub noteeritud hoones, mis koosneb Soltau kesklinnas olevast kauplusest ja majast. Väljapanekud neljast sajandist tuletavad meelde mänguasjade ja kultuuri ajalugu. Lisaks kõige mitmekesisematest materjalidest tehtud nukkudele on siin nukumajad, -toad, -köögid ja -poed, samuti mudelraudteed ning tinast ja puidust mänguasjad, Laterna Magica seadmed ning suur hulk kaisukarusid ja täidetud mänguasju. On ka võimalus mängida mõne mänguasjaga. Muuseumi pindala ...

                                               

Austria Alpiklubi

Austria Alpiklubil - või täpsemalt Austria Alpiühingul - on 196 sektsioonis umbes 573 000 liiget ja see on Austria suurim mägironimisorganisatsioon. See vastutab Austrias ja naaberriikides üle 234 alpihüti hooldamise eest. Samuti hooldab see üle 26 000 km jalgradu ja valmistab üksikasjalikke kaarte Austria peamistest mägipiirkondadest. Suure osa sellest tööst teevad ühingu 22 000 vabatahtlikku. Ühingul on sektsioonid ka Belgias ja Ühendkuningriigis ning rühm Poolas. Slovakkia: Alpenverein Slovakia - Viinis asuvas Sektion Austria võõrustatud rühm 2013. aasta lõpu seisuga Ühendkuningriik: Au ...

                                               

Rischmannshofi nõmmemuuseum

Rischmannshof avati 1912. aastal kui üks esimesi vabaõhumuuseume Saksamaal. Muuseum koosneb talumajapidamisest koos kõrvalhoonetega ja muudest väljapanekutest. Paiga südames on õlgkatusega puitraamiga kodamaja Fachhallenhaus ehitatuna kahepostilise talumajana aastal 1798. Algselt seisis see Hartemis Bad Fallingbosteli lähedal ja pandi Walsrodes uuesti kokku. Lisaks on paigas sulasemaja Heuerling või Häusling, mis on pärit Fuldest ja umbes samast ajast, samuti mesilatüüp, mis on kohapeal tuntud kui Bienenzaun. Ait Treppenspeicher Oberndorfmarkist pärineb aastast 1669. Mõni aeg hiljem ehitat ...

                                               

Kertši Ristija Johannese kirik

Kertši Ristija Johannese kirik on Krimmis Kertši kesklinna lähedal paiknev kirik, Bütsantsi arhitektuuri silmapaistev näide. Kirik on ehitatud 717. aastal, see on üks vanimaid kirikuid Ida-Euroopas ja vanim kristlik kirik endise Nõukogude Liidu territooriumil. Ehitise välimus on Bütsantsi selle perioodi ehitistele iseloomulikult tellispunase-valge vöödiline.

                                               

Píseki loss

Píseki loss on 13. sajandist pärit kindlus ja endine kuningaloss Písekis Lõuna-Tšehhi maakonnas, mille säilinud osas tänapäeval tegutseb Prácheňi muuseum.

Muuseum
                                     

ⓘ Muuseum

Muuseum on "ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil".

Muuseumid on välja arenenud eraisikute kunsti-, dokumendi-, harulduste ja muudest kogudest. 18. sajandil hakati neid külastajaile avama ja 19. sajandil riigistama. Eesti varasemad muuseumid on alguse saanud baltisakslaste erakogudest ja Tartu Ülikooli juurde rajatud kogudest.

Muuseumid keskenduvad valdavalt ühele konkreetsele teemale. Nende seas on näiteks ajalugu, arheoloogia, etnograafia, kodulugu, kunst, teadus, tehnika, merendus, lennundus, raudtee, post, loodus, sõjandus, põllumajandus, muusika, teater, kirjandus, mänguasjad, disain, arhitektuur jm. On olemas ka vabaõhumuuseumid, talumuuseumid, lastemuuseumid, virtuaalmuuseumid ja memoriaalmuuseumid.

                                     

1. Ajalugu maailmas

Esimesed muuseumid tekkisid Vanas-Kreekas, kus nad tähistasid õppe- ja uurimisasutust. Varaseimad kunsti- ja haruldustekogud olid kirikute, kloostrite, ülikute ja muud varakambrid. Antiikaja kõige suurem muuseum oli Aleksandria museion.

14.–15. sajandil hakkas jumaliku maailma väärtustamine taanduma ja väärtuseks muutus inimene ning materiaalne maailm. Tekkisid kuriositeetide kabinetid, kuhu koguti "veidraid" asju, näiteks eksootilisi loomi ja väärarenguga nt kahe peaga isendeid.

Euroopas tekkisid muuseumid tänapäeva mõttes 15.–17. sajandil, kui algas spetsialiseerumine valdkondade kaupa. Vanu, hinnalisi ja haruldasi esemeid, sealhulgas kunstiteoseid ja etnograafilisi esemeid koguti kunstikambreisse, münte säilitati mündikabinettides, loodusteaduslikke kogusid nimetati naturaaliaiks. Tekkisid nn galeriimuuseumid. Sellised muuseumid olid endiselt rahvale suletud.

18. sajandi teisel poolel, kui valgustusideoloogia mõjul suurenes arheoloogia- ja ajaloohuvi, hakati muuseume üldsusele avama. Museaalide kaudu hakati esile tooma mingeid kindlaid ajalooteemasid. Esimesed riiklikud muuseumid Briti Muuseum avati 1753 ja Louvre 1793 on olnud eeskujuks paljudele teistele Euroopa muuseumidele. Algas avaliku muuseumi traditsioon. Rahvas läks muuseumisse vaatama ja ennast näitama.

19. sajandil hakkas kujunema museoloogia teaduslik alus. Muuseum sai olulise tähtsusega institutsiooniks, rõhku hakati pöörama säilitamisele ja seepärast hakati ehitama esimesi eriotstarbelisi muuseumihooneid. Asutati esimesed rahvusmuuseumid Ungari Rahvusmuuseum 1802, Tšehhi Rahvusmuuseum 1818 ja rahvateaduslikud muuseumid Kopenhaageni Etnograafiamuuseum, 1849; kogumisel said oluliseks tüüpilisuse ja komplekssuse taotlus.

19. sajandi lõpus tekkis vabaõhumuuseumi kontseptsioon, mille kohaselt esitatakse eksponaate loomulikus miljöös. Tänapäevases mõistes muuseum oli välja kujunenud 20. sajandi alguseks. 1970ndatel leidis aset uus muuseumide revolutsioon – muuseumite näol tekkis ühiskonda teeniv institutsioon. 1980ndatel algas maailmas uute ja moodsate muuseumihoonete ehitamine.

Tänapäeval on muuseumides püsiekspositsioonidele, näitustele ja rändnäitustele lisandunud ka virtuaalnäitused, mida suuremad muuseumid ka sageli kasutavad.

                                     

2. Muuseumid Eestis

Eesti muuseumide liikumine sai alguse 18. sajandi teisel poolel. 1802 loodi Tartu Ülikooli juurde looduskabinet ja 1803. aastal asutati Klassikalise Muinasteaduse Muuseum. Muuseumide kollektsioonide keskmeks said sageli mõisnike erakunstikogud.

1864. aastal asutati Tallinnas Saksa Rahvusmuuseumi asutati 1852 Nürnbergis eeskujul Eestimaa provintsiaalmuuseum. 1880. aastatel toimus esimene muuseumide revolutsioon – muuseumitöö muutus omaette elukutseks, ilmuma hakkasid ka esimesed erialased ajakirjad. 1909. aastal asutati ainelise vanavara kogumiseks ja Eesti Üliõpilaste Seltsi raamatukogu hoidmiseks Eesti Rahva Muuseum. 1919. aastal loodi Kristjan Raua eestvõttel Eesti Muuseum, millest kasvas välja Eesti Kunstimuuseum.

Nõukogude ajal oli kogu muuseumitegevus riiklikult suunatud. Muuseumide tööd koordineeris aastatel 1945–1953 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Kultuurhariduslike Asutuste Komitee, 1953–1988 ja 1990 Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kultuurhariduslike Asutuste Valitsus, 1988–1989 Eesti NSV Kultuurikomitee Kultuuriasutuste Valitsus. Muuseumid kuulusid Eesti NSV Kultuuriministeeriumi süsteemi ja nende tegevust juhtis ministeerium kas otsealluvuse korras või kohalike täitevkomiteede kultuurharidusosakondade kaudu. Muuseumi rakendati ideoloogia- ja kultuurirelvana, hulgaliselt asutati memoriaalmuuseume.

Eesti Vabariigi taastamise järel osa muuseume poliitilistel põhjustel likvideeriti, osa hääbus seoses erastamisega. Museoloogiline tegevus jäi edasi Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse.

Muuseumide tegevuse ja muuseumikogude korralduse ühtsete aluste sätestamiseks ning muuseumikogude püsivuse tagamiseks võeti 13.11.1996 Riigikogus vastu muuseumiseadus. Muuseumide metoodiline juhendamine toimus kesk- ja maakonnamuuseumide kaudu. Praegu kehtiv muuseumiseadus võeti Riigikogus vastu 19. juunil 2013. Juriidiliselt võivad käesoleva seaduse kohaselt muuseumid tegutseda kas riigimuuseumi, riigi sihtasutuse muuseumi, avalik-õigusliku isiku muuseumi, munitsipaalmuuseumi või eramuuseumina

Alates 2002. aastast on toimunud muuseumide organisatsiooniline ümberkorraldamine ja mitmed riigiasutusena tegutsenud muuseumid on muudetud sihtasutuseks või antud juhtida kohalikule omavalitsusele.

Statistikaameti andmetel oli 2010. aastal Eestis kokku 245 muuseumi. Neist 89 muuseumi kuulusid riigile, 81 kohalikele omavalitsustele ja 75 olid eraõiguslikud. Kõigis muuseumides oli 2010. aastal kokku 10 miljonit museaali. 2015. aastal oli Eestis 256 muuseumi, neist 30 riigimuuseumid ja riigi asutatud sihtasutused. Suurem osa muuseumidest kuulub kohalike omavalitsustele, eraomandisse ning ka avalik-õiguslike juriidiliste isikutele.

Olulisteks partneriteks muuseumide arendamisel on MTÜ Eesti Muuseumiühing ja MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee, kes tegelevad muuseumitöötajate kutsealase arengu, koolituste ja ürituste korraldamisega.

                                     

2.1. Muuseumid Eestis Eesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing loodi 15. novembril 1988, et väärtustada kultuuripärandi säilitamise ja kaitsmisega tegelevate spetsialistide tööd muuseumides. Muuseumiühingu liikmed on muuseumitöötajad, kes oma igapäevatööd teevad riigi-, avalik-õigusliku juriidilise isiku haldusalas või eramuuseumis. Ühingusse kuulub üle 300 liikme. Oma liikmeskonna erialase pädevuse tõstmiseks korraldab Eesti Muuseumiühing seminare ja ekskursioone. Lisaks antakse välja õppekirjanduse sarja "Varahoidja meelespea", mis aitab töötajaid muuseumispetsiifilistes valdkondades. 1991. aastal ühingu infolehena ilmumist alustanud trükisest "Muuseum" on arenenud välja erialane ajakiri. Alates 1998. aastast korraldab Eesti Muuseumiühing koostöös Narva Linnavalitsuse ja Narva Muuseumiga näituste festivali, et soodustada uuenduslike ja huvitavate näituste jõudmist erialase võistlusena nii kolleegide kui ka üldsuse huvisfääri.

                                     

2.2. Muuseumid Eestis ICOM

Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM International Council of Museum on 1946. aastal UNESCO juurde loodud maailma muuseume ühendav organisatsioon. ICOM on rahvusvaheline muuseumide ja muuseumitöötajate kutseorganisatsioon, mis tegeleb maailma loodus- ja kultuuripärandi – nii olemasoleva kui ka tulevase, nii materiaalse kui ka vaimse – säilitamise, jätkuvuse ja ühiskonnale vahendamisega. ICOM-i tegevus vastab museoloogia väljakutsetele ja vajadustele ning on keskendunud järgmistele teemadele: erialane koostöö ja kogemuste vahetus, teadmiste levitamine ja üldsuse teadlikustamine muuseumide teemal, personali väljaõpe, kutsestandardite edendamine, kutse-eetika väljatöötamine ja tutvustamine, pärandi säilitamine ja võitlus kultuurivarade salakaubanduse vastu.

Rahvuslikud komiteed on ICOMi sekretariaadi ja organisatsiooni liikmete vahelise suhtluse peamisteks vahendajateks. Praegu tegutseb 114 rahvuslikku komiteed.

Rahvusvahelised alamkomiteed on 30 alamkomiteed, mis tegelevad ühe muuseumitüübi või muuseumiga seotud eriala uurimise ning arendamisega.                                     

2.3. Muuseumid Eestis Muuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kuhu kuuluvad muuseumide ja nende asutajate esindajad ning muud muuseumide valdkonna asjatundjad. Nõukogu teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes ning annab nõusoleku muuseumide kogumispõhimõtete kinnitamisel ja muutmisel.

                                     

3. Muuseumi ja selle tööga seotud mõisted

Praktiline museoloogia ehk museograafia tegeleb sellega, kuidas tehakse muuseumides igapäevast tööd.

Museaal

Museaal museum object on muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi. Museaalid moodustavad muuseumikogud.

                                     

3.1. Muuseumi ja selle tööga seotud mõisted Museaal

Museaal museum object on muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi. Museaalid moodustavad muuseumikogud.

                                     

3.2. Muuseumi ja selle tööga seotud mõisted Muuseumikogu

Muuseumikogu on muuseumis asuvate museaalide kogum, mis võib olla jaotatud alakogudeks museaalide rühmade või liikide järgi. Muuseumikogu jaguneb põhikogudeks ja abikogudeks: muuseumi põhikogu moodustavad muuseumi profiilile vastavad algupärased materiaalse ja vaimse kultuuri mälestised, millel on teaduslik, ajalooline või kunstiline väärtus. Muuseumi abikogu moodustavad: materjalid, mis on valmistatud teadustöö, eksponeerimise või teabetöö vajadusteks. Nendeks on originaalmaterjalide duplikaadid, lähteandmeteta või väga halva säilivusega materjalid, mida pärast uurimist või restaureerimist on võimalik võtta põhikogusse, muud abistava iseloomuga või lühiajalise säilivusega materjalid.

Sõltuvalt soovist ja vajadusest võib muuseum luua ka vahetuskogu. Vahetuskogusse kuuluvaid materjale võib muuseum vahetada oma abi- või põhikogusse vajalike materjalide vastu.

                                     

3.3. Muuseumi ja selle tööga seotud mõisted Muuseumi dokumentatsioon

Muuseumikogude haldamiseks ja muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks tegemiseks asutati 2013. aastal Eesti Muuseumide Infosüsteem MuIS.13 Riigimuuseumile ja muuseumile, kes kasutab riigile kuuluvat muuseumikogu, on infosüsteemiga liitumine kohustuslik. Muuseumide infosüsteemis toimub sissetulevate materjalide vastuvõtudokumentide vormistamine ja museaaliks registreerimine. Sellele järgneb museaali teaduslik kirjeldamine.

                                     
  • Pärnu Muuseum on Pärnu linnas asuv Pärnu maakonna riigimuuseum, mis tegutseb Eesti Kultuuriministeeriumi halduses. Muuseumi põhiülesanne on põhikirja
  • 19. sajandi linnakodaniku muuseum lühemalt Tartu linnakodaniku muuseum või linnakodaniku muuseum on muuseum mis asub 1740. aastatel valminud puust
  • ERM täpsustus Eesti Rahva Muuseum lühend ERM on Eesti kultuuri ja Eesti ajaloo ning soome - ugri kultuuride muuseum Tartus, mis loodi 1909. aastal
  • Narva Muuseum on muuseum Peterburi maantee 2, 20308 Narva. Muuseum asutati aastal 1933, kui Peeter I muuseum asutatud 1865 ja G. ja S. Lavrentsovi nimeline
  • Läänemaa Muuseum oli muuseum Lääne maakonnas Haapsalus. Muuseumikogudes oli 1997. aasta seisuga üle 61 000 säiliku. Aastal 1921 kutsuti kokku Haapsalu
  • A. H. Tammsaare muuseum on Tammsaare sünnikodus Tammsaare - Põhja talus tegutsev muuseum Tammsaare väljamäel Järva vallas. Talu nimest tuleneb Anton Hanseni
  • Saaremaa Muuseum on Saaremaal asuv maakonnamuuseum, mille tuumikuks on Kuressaare piiskopilinnus. Saaremaa Muuseum on Eesti vanimaid ja suurimaid muuseume
  • Järvamaa Muuseum on muuseum Järva maakonnas Paides Lembitu pargis. 2012. aastal otsustas kultuuriministeerium lõpetada Järvamaa muuseumi tegevus riigimuuseumina
  • Muhu Muuseum asub Koguva külas Muhu saarel Saare maakonnas. Osalt kajastab see ka kirjanik Juhan Smuuli elu. Muuseum asutati 1973 Juhan Smuuli memoriaalmuuseumina
  • Sõru muuseum on aastal 1999 asutatud muuseum mis asub Hiiumaal Pärna külas Sõru sadamas. Muuseum kuulub Sõru Merekeskuse kompleksi. Muuseum loodi Milvi
Bregži
                                               

Bregži

Bregži on küla Lätis Kocēni piirkonna Vaidava vallas. Küla asub Riiast 103 kilomeetri kaugusel valla kaguosas. Külas asub Toolimeistrite muuseum. Bregži jääb Gauja rahvusparki. Aastal 2000 oli külas 5 elanikku.

Prospect Park
                                               

Prospect Park

Prospect Park on Brooklyni linnapark New Yorgis. See asub Park Slopei, Prospect Heightsi, Prospect Lefferts Gardensi, Flatbushi ja Windsor Terracei naabruskondade vahel. Selle kõrvale jäävad Grand Army Plaza, Brooklyni muuseum ja Brooklyni botaanikaaed. 213 hektari suurune park on Marine Parki järel linnosa suuruselt teine ​​avalik park.

Rožďalovice
                                               

Rožďalovice

Rožďalovice on linn Tšehhis Kesk-Tšehhi maakonnas Nymburki ringkonnas. Rožďalovice asub Nymburkist umbes 16.5 km põhjakirdes ja Praha kesklinnast ligikaudu 57 km idakirdes. Rožďalovicet on esmamainitud 1223. aastal, linnaõigused sai 1340. aastal. 23. jaanuaril 2009 sai Rožďalovice vahepeal kaotatud linnaõigused tagasi. Rožďalovices asub Klassikalise raamatuköitmise muuseum Muzeum klasického knihařství.

                                               

Viipsik

Viipsik on lõnga poolilt vihti kerimise vahend, haspli eelkäija. Viipsiku valmistamiseks saeti umbes küünrapikkune kaheharuliselt lõppev sirge puuoks ning selle ühte otsa kinnitati lühem põikpuu ehk räsa. Hoides ühe käega viipsiku varre keskelt kinni, mähiti teise käega lõng ümber hargi ja vaheldumisi ümber põikpuu kummagi otsa.

Museum of Arts and Design
                                               

Museum of Arts and Design

Museum of Arts and Design on New Yorgis Midtown Manhattanis asuv kunsti- ja disainimuuseum, mis kogub, kuvab ja tõlgendab objekte, mis dokumenteerivad kaasaegseid ja ajaloolisi uuendusi käsitöös, kunstis ja disainis. Oma näitustel ja haridusprogrammides tähistab muuseum loomeprotsesse, mille kaudu materjalid kujundatakse töödeks, mis parandavad kaasaegset elu.

                                               

Viilork

Viilork on kühvlitaoline 5–9 laia puupiiga hark teravilja tuulamiseks. Viilorki kasutati 19. sajandil peamiselt Saaremaal ja Muhus, aga ka Lätis Kuramaal. Mandril oli tuulamiseks kasutusel hõreda põhjaga sari. Viilorgiga visati vili rehealuse avatud värava kohale üles - tuul kandis aganad eemale, terad langesid alla. Lõuna-Eestis tõsteti sarnase kujuga rehekäpa abil vilja tuulamise ajaks sarja sisse.

Takeshirō Kanokogi
                                               

Takeshirō Kanokogi

Takeshirō Kanokogi oli Jaapani maalikunstnik. Takeshirō Kanokogi sündis Okayama prefektuuris ja õppis Tokyos maalikunstnike Matsubata Sangoro ja hiljem Koyama Shōtarō juures. Ta sõitis mitu korda Pariisi Prantsusmaale, esimest korda 26-aastaselt. Ta veetis seal umbes seitse aastat, sel ajal õppis ta Académie Juliani nimelises kunstikoolis Jean-Paul Laurensi ja Émile-René Ménardi juures. Ta on tuntud lääne stiilis portree-, figuuri-, maa- ja meremaalide poolest.

Jean-Baptiste Santerre
                                               

Jean-Baptiste Santerre

Santerre sündis Pontoise lähedal Magny-en-Vexinis. Bon Boullognei õpilasena alustas ta oma maalikarjääri portreemaalijana. Tähelepanuväärne tema töö oli portree Savoia printsessist Marie Adélaïdest nüüd Versailles muuseumis. Tema kõige kuulsam töö on Suzanne au bain" Louvre, diplomitöö, mille ta tegi 1704. aastal, kui ta võeti vastu Académiesse ehkki praegu Louvreis olev versioon näib olevat Santerrei originaali koopia. Ta suri Pariisis 1717. aastal.

Neoliitikumi pikkmaja
                                               

Neoliitikumi pikkmaja

Eeldatavasti asusid lõunapoolses otsas tööruumid, kuna see oli kõige suurema valgusega ruum, keskel eluruumid koos küttekehadega ning põhjapoolne ots oli kasutusel aidana. Ühe kogukonna moodustasid viis kuni kaheksa pikka maja, elanike arv oli kuni 250. Ühes majapidamises elas kaks või kolm põlvkonda, 20 kuni 30 inimest.

Puppy (skulptuur)
                                               

Puppy (skulptuur)

Puppy on Ameerika Ühendriikide kunstniku Jeff Koonsi 1992. aastal valminud skulptuur. Tavaliselt lilledega kaetud teos kujutab West Highlandi terjerit ja asub Hispaanias Bilbao Guggenheimi muuseumi ees. Meediamagnaat Peter Brant ja ta kaasa Stephanie Seymour tellisid kunstnikult teose koopia Connecticuti Brant Foundation Art Study Centre jaoks.

Users also searched:

eesti muuseum, eesti rahva muuseum, mitu muuseumi on tallinnas, postimuuseum tartu, tartu ülikooli muuseum,

...
...
...