Back

ⓘ Energia ..




                                               

Degradatsioon

Degradatsioon ehk degradeerumine on väärtuse kahanemine või omaduse halvenemine. Degradatsioon keemia on keemias polümeeride jt ühendite lagunemine fragmentideks. Mulla degradatsioon on mulla viljakuse vähenemine, kitsamas tähenduses viljaka mulla kahjustamine või hävitamine. Keskkonna degradatsioon ehk keskkonna degradeerimine on ökosüsteemi kahjustamine, lihtsustamine või hävitamine. Biodegradatsioon ehk biolagunemine on orgaaniliste ainete lagunemine lihtsamateks aineteks mikroorganismide mõjul. Degradatsioon füüsika on füüsikas aine energia järkjärguline kahanemine oksüdatsioonireaktsi ...

                                               

Keevkiht

Keevkiht ehk pseudovedelik on ühtlase tükisuurusega peeneteralise puistematerjali kiht, milles materjaliosakesed heljuvad kihist läbi juhitava keskkonna gaasi, vedeliku kineetilise energia mõjul. Keevkihi protsessid viiakse enamasti läbi keevkihtpõletusahjus. Keevkihimeetodit kasutatakse paljudes tööstusharudes, nt metallurgias, kütuse- ja keemiatööstuses.

                                               

Initsiaator

Initsiaator on mingi protsessi, tegevuse, sündmuse jm algataja. Keemiliste ahelreaktsioonide käivitamiseks kasutatakse radikaalinitsiaatoreid või katalüsaatoreid. Tuumapommis olev tuumakütuse hulk peab ületama ahelreaktsiooni tekitamiseks vajaliku kriitilise massi, et piisavalt palju tuumalõhustumisel tekkivaid neutroneid algataks uue tuumalõhustumise reaktsiooni. Päikesevalgus käivitab roheliste taimede fotosünteesi reaktsioonid, olles seejuures energiaallikaks. Ebastabiilse süsteemi keemilise plahvatuse vallandab mingi energia impulss, kas leek, säde, temperatuuri tõus, mehaaniline löök jmt.

                                               

EE

Tähekombinatsioon EE võib tähistada järgmist: Eesti Entsüklopeedia, aastatel 1932–1937 välja antud entsüklopeedia Aero Airlines IATA kood Eesti maakood vastavalt ISO 3166 standardile Eesti Ekspress Eesti Energia Eesti entsüklopeedia, aastatel 1985–2007 välja antud entsüklopeedia

                                               

Skalaarne suurus

Skalaarne suurus ehk skalaar ehk skaalar on suurus, mida saab täielikult iseloomustada üheainsa arvuga. Skalaarsed füüsikalised suurused on näiteks temperatuur, mass, energia. Kui suuruse täielikuks kirjeldamiseks on lisaks arvväärtusele vajalik ka suund, näiteks jõu ja kiiruse korral, siis kasutatakse selleks vektorit. Üldisemalt on skalaar suurus, mille väärtus ei sõltu koordinaadistiku valikust. Lineaaralgebras defineeritakse skalaari kui vektorruumi korpuse elementi. Tensorarvutuses käsitletakse skalaari nullindat järku tensorina.

                                               

Rohelised

Rohelised on: Valimisliit Rohelised, endine Eesti erakond Rohelised armeed, relvastatud talupojad Vene kodusõja ajal rohelise liikumise aktivistid Ajalooline partei Bütsantsis rohelisel ideoloogial põhinevad erakonnad

                                     

ⓘ Energia

 • energia Kineetiline energia Potentsiaalne energia Termiline energia Tuumaenergia Kiirgusenergia Keemilise sideme energia Hüdrauliline energia Energia
 • Eesti Energia Aktsiaselts on 1939. aastal asutatud Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola
 • Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaaniline energia on summa keha kulg - ja pöördliikumise kineetilisest energiast ning keha potentsiaalsest
 • Keemiline energia ka keemilise sideme energia sidemeenergia on energia mis on talletatud aine te keemilisse struktuuri, ja mis võib vabaneda ainete
 • Energia nimetatud ka Energeetika on Balti soojuselektrijaama ees paiknev skulptuur, mille autor on Riho Kuld. 1978. aastal tekkis idee kaunistada
 • AS Eesti Energia Õlitööstus on Eesti ettevõte, mis kuulub 100 - protsendiliselt Eesti Energiale. 23. jaanuaril 2007 võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse
 • Energia oli kolhoos Rakvere rajoonis Rakvere külanõukogus aastani 1993. Kolhoosi keskasula oli Lepna. Kolhoosi pindala oli 8500 ha. kolhoosi esimees 1959 1985
 • Skinest Energia AS on on Eesti energeetika ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia arendamisega. Ta oli loodud 1. novembril 2004 tuuleenergiast elektrienergia
 • Kineetiline energia on energia mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha
 • Sinine energia ehk soolsusgradiendi energia ehk osmootne energia on üks taastuvatest mereenergiaallikatest, mis pärineb merevee ja jõevee soolasisalduse
 • Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS on Eesti Energia tütarettevõtteid. Ettevõte valmistab muu hulgas metallkonstruktsioone, energeetika - ja tööstusseadmeid
 • Energia Laenu - ja Hoiuühistu Energia LHÜ registreerimisnumber 59024378 tegutses aastail 1993 1999 ja oli Energia kolhoosi õigusjärglane. Sellest kujundati

Users also searched:

...