Back

ⓘ Eesti kodakondsus on riigiõiguslik termin, millega määratletakse isiku suhe Eesti Vabariigiga. Kodakondsuse seaduse kohaselt omandatakse Eesti kodakondsus sünni ..
                                     

ⓘ Eesti kodakondsus

Eesti kodakondsus on riigiõiguslik termin, millega määratletakse isiku suhe Eesti Vabariigiga.

Kodakondsuse seaduse kohaselt omandatakse Eesti kodakondsus sünniga, saadakse naturalisatsiooni korras või taastatakse isikule, kes on kaotanud Eesti kodakondsuse alaealisena. Kodakondsus kaotatakse vabastamise, selle äravõtmise või mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega.

Seadus küll keelab Eesti kodakondsuse kõrval teiste kodakondsuste omamist; aga see on siiski lubatud sünnijärgsetele Eesti kodanikele, kuna Eesti Vabariigi põhiseaduse §8 keelab sünnijärgselt omandatud kodakondsuse äravõtmise "Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust".

Naturalisatsiooni saab Eestis taotleda vähemalt 15-aastane isik, kes omab pikaajalist või alalist elamisluba; on sooritanud eesti keele oskuse eksami; on sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami; omab legaalset püsivat sissetulekut; omab registreeritud elukohta Eestis; on lojaalne Eesti riigile.

Seisuga 1. oktoober 2011 oli rahvastikuregistri andmetel Eesti 1 364 748 elanikust 1 149 716 ehk 84.24%-il Eesti kodakondsus. 2011. aasta rahvaloenduse andmeil oli 1 102 618 püsivalt Eestis elavat Eesti kodanikku.

Seisuga 1. juuli 2012 oli Eesti 1 360 560 elanikust 1 146 763 ehk 84.29%-il Eesti kodakondsus. 76 932 Eesti kodanikku elas välismaal.

Seisuga 1. jaanuar 2018 elas Eestis 77 268 määratlemata kodakondsusega isikut. Neil pole Eesti kodakondsust ja nad ei ole samuti pärast NSV Liidu lakkamist kasutanud võimalust, et saada endale NSV Liidu järglasriigi Venemaa Föderatsiooni kodakondsust, kuigi neil on olnud selleks võimalus.

Kodanikustaatuse teadvustamiseks tähistatakse Eestis alates 1998. aastast kodanikupäeva. Seda tähistatakse 26. novembril, sest 26. novembril 1918 andis Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta.

Septembris 2020 otsustas valitsus võtta Eesti kodakondsus ära 10 isikult, kes olid saanud kodakondsuse ebaausal teel ja ei suutnud sooritada mõistliku aja jooksul kodakondsuse saamiseks nõutavaid eksameid ausal teel.

                                     

1. Vaata ka

 • Eesti kodakondsuseksam
 • Kodakondsuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus 1957
 • Kodakondsuseta isik
 • Sünnijärgne kodakondsus
 • Naturalisatsioon Eestis
 • Eesti kodakondsuspoliitika
                                     
 • kirjeldused on eesti - ja ingliskeelsed. Esiküljel on andmeväljad: perekonnanimi eesnimed sugu lühendina nii eesti kui ka inglise keeles kodakondsus kolmetähelise
 • arendamise Kodakondsus - ja Migratsiooniameti KMA näitel Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis. 1999 2007 töötas ta Kodakondsus - ja Migratsiooniametis
 • jaanuaril 2010 ühines politseiamet koos muude politsei - piirivalve ning kodakondsus - ja migratsiooniametkondadega Politsei - ja Piirivalveametiks. Politseiameti
 • Sergei Zamorski sündinud 22. jaanuaril 1971 on Eesti endine jalgpallur. Tal on ka Venemaa kodakondsus Ta jalgpalli profikarjäär lõppes 2004. Tema viimane
 • on Eesti emade heaolu indeksi järgi maailmas 10. kohal.. Eesti filosoofia Eesti haridus Eesti kloostrid Eesti kodakondsus Eesti kuritegevus Eesti looduslike
 • Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ja Kodakondsus - ja Migratsiooniameti ühendamisel. Organisatsiooni üldnimetus on politsei
 • ettepanekud Eesti kodakondsus - ja keelepoliitika muutmise kohta Ta soovitas anda Eesti mittekodanike vastsündinud lastele automaatselt Eesti kodakondsus ja võtta
 • tagada Eesti põhiseaduslik kord ja lahendada probleeme, mis mõjutavad turvalisust. Politsei kuulub ühendametisse koos piirivalve ja kodakondsus ning migratsiooniameti
 • jalgpallur poolkaitsja Tal on ka Prantsusmaa ja Kameruni kodakondsus Ta mängis 2013 2015 Eesti klubis Nõmme Kalju FC. Statistika uuendatud seisuga 19.

Users also searched:

kodakondsuse taotlemine, sünnijärgne eesti kodakondsus,

...
...
...