Back

ⓘ Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohut ..
Päästeamet
                                     

ⓘ Päästeamet

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Oma tegevuses esindab Päästeamet Eesti Vabariiki. Teenistuslikku järelevalvet Päästeameti tegevuse üle teostab siseminister.

Alates 2. aprillist 2013 on Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. 2008–2013 oli peadirektor Kalev Timberg.

                                     

1. Tegevusvaldkonnad

Päästeametil on kuus peamist tegevusvaldkonda.

 • Päästetööd
Päästetöödeks loetakse tegevust mille eesmärk on päästa inimesi, loomi ning vara või kaitsta keskkonda erinevate õnnetuste korral. Õnnetusteks võivad olla liiklusavariid, tulekahjud, loodusõnnetused, kemikaalide lekked jmt. Samuti käsitletakse päästetöödena õnnetusega kaasnevate ohtude likvideerimist nt tulekahju naabruses asuvate inimeste hoiatamine leviva suitsu eest jne.
 • Riiklik tuleohutusjärelevalve
Järelevalve eesmärk on õigusaktidega kehtestatud tuleohutusenõuete järgmise kontroll. Päästeametil on õigus nõuda tuleohtusnõuete järgimist ning teha vastavaid ettekirjutusi. Seejuures ei kontrolli amet tuleohutuse järgimist mõningates spetsiifilistes valdkondades. Need on tsiviillennundus, raudteetransport, allmaarajatised nt kaevandused ja veetransport. Lisaks eelnevale ei jälgi amet tuleohutusnõuete täitmist kaitseväes ega metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel.
 • Kriisireguleerimine
Kriisireguleerimise kui tegevuse eesmärk on hädaolukorraks valmisoleku säilitamine ja selle parandamine. Hädaolukorras töötavad käsikäes kohalikud omavalitsused, päästeamet, kaitseliit ja muud valitsusasutused.
 • Tuleohutus- ja päästealane ennetustöö
Ennetustegevuse eesmärk on päästealal omandatud teadmiste ning kogemuste jagamine elanikkonnale vältimaks inimeste õnnetusse sattumist. Igal aastal toimub ennetustegevuse projektide konkurss, millest parimaid finantseeritakse. kaudu. Demineermistöödeks on lõhkeseadeldiste hävitamine, pommikahtluse kontroll jmt.
 • Õnnetusteadete menetlemine
Õnnetusteateid töötleb ja võtab vastu Riigi Päästeameti halduses olev valitsusasutus Häirekeskus. Häirekeskus saadab õnnetuspaigale päästemeeskonna ja/või kiirabi ning vajadusel tagab infovahetuse teiste ametkondaega, näiteks politsei ja piirivalvega.
                                     
 • inimest. Ministeeriumi halduse alla kuuluvad Politsei - ja Piirivalveamet, Päästeamet Häirekeskus, Kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi
 • piirkondlikud allasutused Kaitsepolitseiamet ja piirkondlikud allasutused Päästeamet ja piirkondlikud allasutused Häirekeskus Järelevalveorgan: Riigikogu julgeolekuasutuste
 • 2007 01.09.2010 Sisekaitseakadeemia, assistent 01.07.2004 31.12.2005 Päästeamet 2009. aastast on tegelenud ohutusalase teadustööga Sisekaitseakadeemia
 • Saaremaa uhkus Pöide kirik laguneb. Eesti Päevaleht, 14. oktoober 2009 Päästeamet soovib varisemisohtliku Pöide kiriku sulgeda. Postimees, 14. mai 2011
 • esimestena ilma koerte, sõidukite ja välise abita põhjapoolusele. 1991 päästeamet hoiatas, et pärast keeristormi ähvardab 8 miljonit Bangladeshi elanikku
 • maksukohustuslane on jätnud tähtajaks esitamata deklaratsiooni või selle paranduse, päästeamet aga tuleohutusnõuete eiramise eest. Tulumaksuseaduse kohaselt on sunniraha
 • Tema teadet ei võetud ametlikes ringkondades piisavalt tõsiselt, kuid Päästeamet soovitas samal ajal inimestel eeloleval õhtul ja öötundidel õues mitte
 • Kaitseliidu üksused. Koostööd harjutasid Politsei - ja piirivalveamet, Päästeamet ja kohalikud omavalitsused. Kevadtormil osalesid ka NATO lahingugrupi
 • sõdurit. Õhtul, kui pimedaks läks, tulid valitsuse käsul sammast maha võtma päästeamet ja politsei. Ettevõtmist turvasid koerte ja kumminuiadega politseinikud

Users also searched:

päästeamet ole valmis, päästeamet õppimine, päästeamet tartu, politsei ja päästeamet,

...
...
...