Back

ⓘ Eesti peaminister. Eesti Vabariigi peaminister esindab Vabariigi valitsust ja juhib selle tegevust. Peaminister juhatab valitsuse istungeid, kirjutab alla valit ..




                                               

Tiit Vähi valitsus

Tiit Vähi on olnud eesti peaminister kolmes valitsuses: Tiit Vähi esimene valitsus 30. jaanuar – 21. oktoober 1992 Tiit Vähi teine valitsus 17. aprill 1995 – 6. november 1995 Tiit Vähi kolmas valitsus 6. november 1995 – 17. märts 1997

Eesti peaminister
                                     

ⓘ Eesti peaminister

Eesti Vabariigi peaminister esindab Vabariigi valitsust ja juhib selle tegevust. Peaminister juhatab valitsuse istungeid, kirjutab alla valitsuse õigusaktidele, nõuab ministrilt seletust tema tegevuse kohta, teeb Vabariigi Valitsuse seaduses ettenähtud juhtudel Vabariigi presidendile ettepaneku muuta valitsuse koosseisu, esindab valitsust kohtus või annab volituse valitsuse esindamiseks kohtus, juhib Eesti seisukohtade kujundamist Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ning esindab Eestit Euroopa Ülemkogus ja Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokkutulevas nõukogus.

Peaminister nimetab 2 ministrit, kellel on õigus asendada peaministrit tema äraolekul. Asendamise korra määrab peaminister.

Peaministrikandidaadi määrab 14 päeva jooksul pärast valitsuse tagasiastumisest president. Riigikogu annab peaministrikandidaadile volitused valitsuse moodustamiseks. Peaministrikandidaat esitab 14 päeva jooksul pärast valitsuse moodustamise ülesande saamist riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab 7 päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab 3 päeva jooksul valitsuse ametisse.

Kui presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on presidendil õigus 7 päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat.

Kui president ei esita 7 päeva jooksul teist peaministrikandidaati või loobub selle esitamisest või kui teine kandidaat ei saa riigikogult volitusi või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle riigikogule. Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu presidendile. Kui 14 päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust riigikogule, on valitsuse koosseis presidendile esitamata, kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised.

                                     
 • Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis on Eesti Vabariigi riigipea kohustetäitja ametinimetus 1938. aasta põhiseaduse alusel. Peaminister asub täitma
 • ministrite nõukogu esimees Itaalias, ministerpresident jne. Eesti peaministrid Vabariik Riigipeade ja valitsusjuhtide koondtabel Eesti Vabariigi peaminister
 • otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi istungil. Istungit juhatab peaminister ning istungid toimuvad Stenbocki majas. Istungid on kinnised, kui valitsus
 • Siin loetletakse Eesti peaministreid ja teisi valitsusjuhte. Ametinimetus: Ministrite Nõukogu esimees Ametinimetus: peaminister Peaministri ametinimetus
 • Peaminister Riigivanema ülesannetes oli Eesti riigipea ametinimetus aastail 1934 1937. Uue põhiseaduse jõustumisega 24. jaanuaril 1934 lahutati riigipea
 • Eesti riigi juhtimine toimub vabariigi parlamentaarse esindusdemokraatia raamistikus, kus valitsusjuht on peaminister ja riigipea on president. Seadusandlik
 • riigipea pole mitte Eesti Vabariigi esindaja Asutava Kogu esimees, vaid Asutavale Kogule alluv ja aruandekohustuslik peaminister kuna riigipea peab ju
 • Peaminister on Edgar Savisaare 2004. aastal ilmunud aimeraamat, mis kirjeldab Savisaare tegevust Eesti peaministrina aastatel 1990 1992 ning tema seisukohti
 • 1947 1963 August Rei oli ka Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis 1963 1970 Aleksander Warma oli samal ajal ka Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
 • jõustumiseni 21. detsembril ja riigivanema ameti loomiseni juhtis valitsuse tööd peaminister 1920. aasta põhiseadus kaotas ära peaministri ametinimetuse ning valitsust
 • esimees ning II ja III koosseisu peaminister neljakordne riigivanem, peaminister riigivanema ülesannetes, riigihoidja ja Eesti Vabariigi esimene president

Users also searched:

kes on eesti peaminister,

...
...
...