Back

ⓘ Eesti teoloogid ..
                                               

Rauno Alliksaar

Rauno Alliksaar on eesti teoloog, tõlkija, kirjanduskriitik ja kultuurikorraldaja. Rauno Alliksaar on lõpetanud Loksa Gümnaasiumi ning õppinud Tartu Ülikoolis usuteadust ning religiooniuuringuid. Ta on loomingulise rühmituse Svabariiklased asutajaliige ja muusikalise performance -äng- art kollektiivi Iso Pullo liige ning kuulub üliõpilasseltsi EYS Veljesto. Ta on vahendanud eesti keelde luulet inglise, hollandi, tšehhi, poola, serbia, horvaadi, bosnia, sloveeni ja portugali keelest ning lastekirjandust sloveeni keelest. Lisaks tõlgetele ja arvustustele on avaldanud ka originaalproosat ning ...

                                               

Amar Annus

1992–1998 õppis Annus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, kaitstes 1998. aastal magistriväitekirja. 2003. aastal kaitses ta Helsingi Ülikooli Aasia ja Aafrika uuringute instituudis Tarmo Kulmari juhendamisel doktoriväitekirja filoloogias teemal "The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia" oponendid Jaan Puhvel ja Simo Parpola. Annus on töötanud mittekoosseisulise õppejõuna Tartu Ülikooli usuteaduskonnas 1999, Tallinna Pedagoogikaülikooli Idamaade filoloogia kabinetis 1999–2000, Eesti Humanitaarinstituudi orientalistikaosakonnas 2000 ja 2002 ning 2004. aastal Hel ...

                                               

Nicolaus Bergius

Nicolaus Bergius Berg ; ladina Nicolaus Olai Bergius, Revaliensis; vene Николаус Олафсон Бергиус; 4. detsember 1658 Tallinn – 5. aprill 1706 Pärnu) oli rootsi vaimulik ja teoloog, Rootsi-aegne Liivimaa luterlik ülemsuperintendent. Ta alustas 1676. aastal õpinguid Turu Akadeemias ja 1677 Uppsalas, sai kuningliku stipendiaadina õppida Giesseni Mag. 1684, Leideni, Oxfordi, Cambridgei jmt. Euroopa ülikoolides. 20. oktoobril 1687 sai Uppsala piiskopkonnas pastoriks ja määrati samal aastal Stockholmi prantsuse koguduse pastoriks. Põhjasõja ajal oli ta 1700–1701 Narva ja Ingerimaa superintendent, ...

                                               

Wilhelm Bergmann

Wilhelm Karl Emil Bergmann oli Eesti vaimulik ja teoloog. Ta õppis aastatel 1879–1882 Riia kubermangugümnaasiumis, aastatel 1883–1885 õppis ta oma isa poeglaste asutuses. Aastatel 1885–1891 õppis ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, saades aastal 1889 auhinnaks kuldauraha. Aastatel 1892–1901 oli ta reaalkoolis usuõpetajaks. Kaitses aastal 1898 mag. theol. väitekirja. Ordineeriti 4. oktoobril/16. oktoobril 1898 õpetajaks. Ta oli aastatel 1898–1901 Tartu Ülikooli usuteaduskonna eradotsent, aastatel 1901–1907 oli ta samas tegeliku usuteaduse professor. Lisaks oli ta aastatel 1898–1907 Tartu Üli ...

                                               

Alexander von Bulmerincq

Alexander Michael Carl von Bulmerincq oli Eesti teoloog ja orientalist, maailmas tunnustatud Vana Testamendi teadlane. Bulmerincq oli Eesti Lähis-Ida uuringute ja assürioloogiateaduse üks alusepanijaid, ta avaldas palju uurimusi Iisraeli ja ümbritsevate piirkondade aja- ja usundiloost. Tema poeg oli tunnustatud orientalist Alexander Georg von Bulmerincq 1909–1945, kes tegutses marssal Erwin Rommeli ülemtõlgina Aafrikas. Alexander von Bulmerincq õppis evangeelset teoloogiat, Vana Testamendi teadusi ja semiidi keeli Tartu ja Leipzigi ülikoolides. Kaitses teoloogiamagistri väitekirja 1894 Tar ...

                                               

Samuel Eberhard

Samuel Eberhard oli Eesti vaimulik ja teoloog. Ta õppis aastatel 1924–1931 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Täiendas end Leipzigis, Tübingenis ja Königsbergis. 1931–1933 töötas Königsbergis ja Herrnhutis. Ordineeriti 10. veebruaril 1935. Aastatel 1935–1939 oli ta Kunda koguduse õpetaja. Läks 1939. aastal Saksamaale. Oli Schwetzis, Lääne-Preisimaal pastor. Aastast 1941 Wehrmachtis. Jäi 1945. aastal Posenis sõjas kadunuks.

                                     

ⓘ Eesti teoloogid

 • 1914 1915 Tema vend Reinhold Seeberg ja vennapoeg Erich Seeberg olid samuti teoloogid Die Anbetung des Herrn bei Paulus, 1891 Der Tod Christi in seiner Bedeutung
 • keelatud ning kolmandas tunnustuseks õigetele. Eelnevast lähtudes on teoloogid pakkunud, et ehk eksisteeris ka teine Johannes, keda tunti presbüter Johannesena
 • kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia. Eesti Kirik Online. 21.12.2011 15.01.2012 Ajakiri Kirik ja teoloogia Uut ajakirja tutvustavad teoloogid Johann - Christian Põder
 • Ilmutuse raamat. Kirja autoriks on traditsiooniliselt peetud Juudast, keda teoloogid on samastanud Jeesuse poolvennaga Matteuse evangeeliumis 13: 55 Autor
 • evangeeliumi autoriks apostel Johannes, Sebedeuse poeg kuid paljud teoloogid peavad autoriks juudikristlaste gruppi ehk johanneslikku koolkonda mis
 • traktaadiks laiemale lugejaskonnale. Uues Testamendis on kokku 21 kirja, mida teoloogid jagavad kahte rühma: epistlid ja nn päriskirjad. Apostel Paulus adresseerib
 • autorluses kirja koostamisel kahtlesid tekstianalüüsi alusel esmalt Saksa teoloogid 18. sajandil, kelle arvates võis kirja koostada mõni Pauluse õpilasest
 • mistõttu teoloogid on arvamusel, et sõna on välja jäetud rõhutamaks kirja tähtsust ja paikapidavust kõigi kristlaste jaoks. Mõned teoloogid arvavad, et
 • need omaks ka teised teoloogid Keskajal olid ta teosed väga populaarsed. Renessansiajal hakati ta teoste autentsuses kahtlema. Eesti keeles ilmus Pseudo - Dionysios
 • Philemonem. Kiri algab Pauluse pöördumisega Fileemoni poole, mistõttu teoloogid on valdavalt veendunud, et kirja autor on Paulus, kirjutas kirja oma vangipõlves
 • Tertullianus Commentarius Lucae. Teoloogid on arvanud, et teos oli kõige vanemal ajal ilma pealkirjata. Mõned teoloogid on arvanud, et algselt olid Luuka
 • pattulangemise seadus Tänu nimekuju Paabel juurdumisele eesti piiblikeele traditsioonis kasutavad mõned teoloogid seda tänini ka ajaloolise Babüloni kohta. Seesugune
 • Sellele eelneb Markuse evangeelium ja järgneb Johannese evangeelium. Teoloogid on valdavalt üksmeelel, et Luuka evangeelium kuulub kokku Apostlite tegude
                                               

Ingemund Bröms

Ingemund Bröms oli Eestis tegutsenud Rootsi teoloog ja vaimulik, Tartu Ülikooli rektor 1707–1708 ja Turu Ülikooli rektor 1713. 1718–1722 oli ta Karlstadi stifti superintendent.

                                               

Johannes Haussleiter

Johannes Haussleiter oli saksa evangeelne luteri teoloog. 1891 kutsuti ta Tartu ülikooli kirikuajaloo korraliseks professoriks. 1892 läks ta Greifswaldi ülikooli, kus kuni oma emeriteerumiseni õpetas Uut Testamenti. 2. märtsil 1894 nimetati ta Tartu ülikooli audoktoriks.

                                               

Allan Kährik

Allan Kährik on eesti vaimulik, teoloog ja haridustegelane. Ta lõpetas aastal 1986 Suure-Jaani Keskkooli. 2002–2004 oli ta EELK Usuteaduse Instituudi rektor; pärast seda on jäänud kõrgkooli loenguid pidama. Ta on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakonna juhataja ja Eesti Piibliseltsi nõukogu liige.

                                               

Georg Manzel

Georg Manzel – 17. märts 1654) oli baltisaksa luteri teoloog. Ta kirjutas esimese läti keele sõnaraamatu. 1635–1636 oli ta Tartu ülikooli prorektor ja 1636 rektor.

                                               

Pavel Obraztsov

Pavel Jefimovitš Obraztsov oli usuteadlane. Vaimuliku poeg. Õppis Peterburis. Töötas Tartu Ülikoolis õigeusu teoloogia professorina 1885–1892.

                                               

Jānis Sanders

Jānis Sanders oli usuteadlane. Talupoja poeg. Õppis Tartu Ülikoolis 1879–1883. Ta oli Petrogradi läti koguduse pastor. Töötas Tartu Ülikoolis praktilise usuteaduse professorina aastatel 1916–1917. Ta pidas loenguid läti keeles.

                                               

Olga Schihalejev

Olga Schihalejev on teoloog, kasvatusteadlane Lõpetas 1988 Pärnu 6. keskkooli, 1998 EELK Usuteaduse Instituudi lastetöö erialal, 2002 TÜ usuteaduskonna ja üheaastase õpetajakoolituse, 2009 TÜ-s doktorantuuri, teoloogiadoktor 2009, TÜ

                                               

Christian Friedrich Segelbach

Christian Friedrich Segelbach oli usuteadlane, filosoof ja loodusteadlane. Kingsepa poeg. Õppis Erfurdi Ülikoolis 1780–1789, oli sealsamas eradotsent 1796. aastal, tudeeris ka Jena Ülikoolis. Töötas Tartu Ülikoolis ajaloolise usuteaduse professorina 1810–1823.

                                               

Elo Süld

Elo Süld on eesti usundiloolane, Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja. 2001. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli usuteaduse erialal, teoloogiamagistri kraadi sai ta samas 2006. aastal ja filosoofiadoktori kraadi usuteaduse alal 2014. aastal.

                                               

Robert Tiling

Robert Tiling oli eesti teoloog. Ta õppis eksegeetikat Leipzigi, Erlangeni, Tübingeni, ja Tartu ülikoolides ning õpetas Tartu Ülikoolis eradotsendina 1878–1880.

                                               

Andreas Virginius

Andreas Virginius oli usuteadlane, korduvalt Tartu Ülikooli rektor, 1650. aastast Liivimaa asekindralsuperintendent ja ülemkonsistooriumi assessor Tartus, ning alates 1658. aastast Eestimaa piiskop. Aastatel 1632–1658 oli ta Tartu Ülikooli I usuteaduse professor.

                                               

Aira Võsa

Aira Võsa on eesti teoloog, kiriku- ja religiooniloolane. Ta on töötas aastatel 2008–2014 Tartu Ülikooli Raamatukogus vanemteaduri ja raamatukoguhoidjana ning on alates 2015. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu vanaraamatu peaspetsialist. Ühtlasi on ta Usuteadusliku Ajakirja tegevtoimetaja.

Julius Walter
                                               

Julius Walter

Julius Piers Ernst Hermann Walter oli baltisaksa usuteadlane. Arsti poeg. Õppis 1811–1817 Tartu Ülikoolis, hiljem ka Jena, Göttingeni ja Königsbergi ülikoolides. Oli Tartu Ülikoolis praktilise usuteaduse professor 1830–1834.

Users also searched:

...
...
...