Back

ⓘ Eesti sport - Tartu Sport, 1924. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste 1. klass, Admiral Pitka luurevõistlus, Aidu Veespordikeskus, Ausa mängu auhind ..
                                               

Tartu Sport

Tartu Sport on Tartus spordiga seotuga tegelev sihtasutus. Sihtasutuse eesmärkide seas on põhikirja järgi: "spordi- ja kultuuriürituste korraldamine"; "spordiklubidele õppe- ja treeningtööks tingimuste loomine". "laste- ja noortespordi, tervisespordi ja saavutusspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine"; Sihtasutuse asutas 28. aprillil 2006 Tartu linn. Sihtasutus haldab järgmisi spordiehitisi: Tamme hostel Turu tänava spordihoone Annelinna kunstmuruväljak Tamme staadion A. Le Coq Sport spordimaja Veski spordi- ja puhkekeskus. Visa spordihall

                                               

1924. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste 1. klass

1924. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste 1. klass oli Eesti jalgpalli meistrivõistluste kõrgeima taseme 4. hooaeg. Eesti meistriks tuli Tallinna VS Sport. Esmakordselt mängiti "kaks-miinus" karikasüsteemil, mis tähendab seda, et meeskond kes saab kaks kaotust langeb välja. Klasside nimed muudeti tähtede asemel numbriteks. Eesti kõrgeim tase kandis nime 1. klass endine A-klass, teine tase 2. klass endine B-klass, kolmas tase 3. klass endine C-klass ning esmakordselt ka neljas tase 4. klass.

                                               

Admiral Pitka luurevõistlus

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal mõnes Eesti piirkonnas. Võistluse eesmärgiks on mõõta tegelikkusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, varustust ja relvastust ning kindlasti ka moraali. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud Eesti kaitsevägi, Erna Selts, Reservohvitseride Kogu, Eesti Laskurliit jt organisatsioonid. Võistlusest ja selle korraldamisest võtab osa üle kolmesaja inimese. Admiral Pitka luurevõistlus toimus esimest korda 2013. aastal ja see asendab lege ...

                                               

Aidu Veespordikeskus

Aidu Veespordikeskus on Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas tegutsev sihtasutus, mis haldab Aidu karjääri rajatud spordi- ja puhkekompleksi. 2008. aastal sündis idee rajada suletavale karjäärialale Eesti esimene rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanal. 2009. aasta detsembris allkirjastati Eesti Olümpiakomitees ühiste kavatsuste protokoll ala arendamiseks ning aasta hiljem valmis Aidu sõudekanali ja veespordi- ning vabaajakeskuse väljaarendamise kava. 2011. aastal kehtestati ala teemaplaneering ning Lüganuse vald toonase nimega Maidla vald, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Sõudeliit, Eesti A ...

                                               

Audru Kultuuri- ja Spordikeskus

Audru Kultuuri- ja Spordikeskus on Pärnu maakonnas Audru asulas asuv asutus, mida haldab Pärnu linnavalitsus. Keskusel on kolm struktuuriüksust: Audru Kultuurikeskus Audru Spordikeskus. Audru Muuseum Põhimääruse järgi on kultuurikeskuse põhitegevuse eesmärk "Audru osavalla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevuseks, samuti kultuurielu koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine teiste Audru osavalla piirkondadega". Põhimääruse järgi on spordikeskuse põhitegevuse eesmärk "Audru osavalla elanikele ja organisat ...

                                               

Ausa mängu auhind

Ausa mängu auhind oli 2000–2008 Eesti Spordiseltsi Kalev välja antud spordiauhind. Auhinna aluseks oli rahvusvaheline ausa mängu deklaratsioon. Auhind jagunes kaheks: suur mõõk ja väike mõõk.

                                               

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital on üks Eesti Kultuurkapitali sihtkapitale, mis toetab Eesti spordi ja kehakultuuriga seotud tegevusi. Sihtkapitali eesmärk on "toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist". Sihtkapital annab igal aastal välja Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapi ...

                                               

Eesti Langevarjuklubi

Eesti Langevarjuklubi on eesti langevarjurite Viktor" Viki” Annuse, Reiko" Peedu” Teepere ja Peeter Paul Mõtsküla poolt ja rootslase Lennart Vestbomi kaasabil 21. augustil 1998 loodud Eesti langevarjuklubi. Klubi viib praegu oma hüppetegevust läbi maistoktoobrini Kuusiku lennuväljal Rapla maakonnas, Raplast paar kilomeetrit Märjamaa pool Iira külas. Klubil on ligikaudu 300 liiget.

                                               

Eesti Olümpiakomitee teenetemärk

Eesti Olümpiakomitee teenetemärk on Eesti Olümpiakomitee välja antav teenetemärk isikule, et märkida tema tähelepanuväärset panust Eesti olümpia- ja spordiliikumisse. Teenetemärke antakse aastast 2006.

                                               

Eesti Spordileht (1920–1940)

Eesti Spordileht oli 1920-1940 ilmunud sporditeemaline ajaleht. Lehte andis algul kuni 1921. aasta 2. numbrini välja Eesti Spordiselts Kalev. Seejärel andis aastani 1922 lehte välja Eesti Spordi Liit. Seejärel andis lehte aastani 1940 välja Eesti Spordi Keskliit.

Users also searched:

...
...
...