Back

ⓘ Eesti sõjandus - Eesti kaitseminister, Eesti kaitsejõud, Muuseum, Kolmetäheline akronüüm, Korpus, sõjandus, Kaitseministeerium, Liisuvõtmine ..
                                               

Eesti kaitseminister

Oskar Amberg, 25. veebruar 1924 – 17. oktoober 1924 Jaan Soots, 16. detsember 1924 – 3. märts 1927 Jaan Soots, 25. jaanuar 1921 – 1. august 1923 Ado Anderkopp, 2. august 1923 – 19. veebruar 1924 Aleksander Tõnisson, 30. juuli 1920 – 25. oktoober 1920 Andres Larka, 24. veebruar 1918 – 27. november 1918 Ants Piip, 25. oktoober 1920 – 24. jaanuar 1921 August Hanko, 18. november 1919 – 27. juuli 1920 Otto Strandman, 8. mai 1919 – 17. november 1919 Konstantin Päts, 27. november 1918 – 8. mai 1919 Hans Kurvits, 11. oktoober 1924 – 26. november 1924 Nikolai Reek, 4. märts 1927 – 13. november 1928

                                               

Eesti kaitsejõud

Eesti kaitsejõud on Eesti riigikaitset teostavate organisatsioonide kogum. Kaitsejõud koosnevad järgmistest asutustest-organisatsioonidest: Kaitseliit Kaitsevägi, Kaitsejõude juhib kaitseväe juhataja. Kaitsejõudude tööd planeerib kaitseväe peastaap KVPS.

                                               

Muuseum

Muuseum on "ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil". Muuseumid on välja arenenud eraisikute kunsti-, dokumendi-, harulduste ja muudest kogudest. 18. sajandil hakati neid külastajaile avama ja 19. sajandil riigistama. Eesti varasemad muuseumid on alguse saanud baltisakslaste erakogudest ja Tartu Ülikooli juurde rajatud kogudest. Muuseumid keskenduv ...

                                               

Kolmetäheline akronüüm

Kolmetäheline akronüüm on kolmest tähest koosnev lühend, mis on moodustatud mitme sõna algustähtedest. Enamik kolmetähelisi akronüüme on koostatud lühendatava fraasi sõnade esitähtedest, Tavaliselt, kuid mitte alati, hääldatakse kõik tähed üksikute tähtedena. Akronüüm kirjutatakse suurte tähtedega. Inglise keeles on kolmetähelised akronüümid äärmiselt levinud ning neid tähistatakse mõnevõrra irooniliselt kolmetähelise akronüümiga TLA: Three-Letter Acronym.

                                               

Korpus (sõjandus)

Korpus on operatiiv-taktikaline väekoondis, mis koosneb harilikult 2–4 diviisist, eriotstarbelistest väeosadest ja tagalaüksustest. Armee koosseisu kuulub tavaliselt 2–5 korpust. Korpus võib tegutseda ka eraldiseisva üksusena. Korpuse suurus, väeüksuste koosseis ja struktuur ei ole kindlaks määratud. Seda muudetakse vastavalt korpuse lahinguülesannetele ja rinde vajadustele.

                                               

Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumi valitsemisalas on: kaitsetööstuse arendamine kutsealuste kutsumine ajateenistusse kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks riigikaitse elluviimine vastavate õigusaktide eelnõude koostamine kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine kaitseväe reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamine mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine

                                               

Liisuvõtmine (sõjandus)

Liisuvõtmine oli Venemaa keisririigi sõjaväeline toiming, mille käigus loositi välja need noormehed, kes pidid minema keisririigi sõjaväkke. Noormehi, kes tulid liisuvõtmisele kohale, nimetati liisupoisteks. Neid, kellele langes liisk, nimetati nekrutiteks.

                                               

Aspirant (sõjandus)

Aspirant on sõjakoolis või kaitseväeüksuses sõjapraktika ajal reservohvitseriks taotleja. Eesti kaitseväes nimetati kuni 1940. aastani aspirandiks Kõrgema Sõjakooli reservohvitseride klassi kasvandikku. Portupeeaspirant oli Sõjakooli lõpetanud aspirant, kes ajateenistuse lõppedes teenis väeosas edasi üleajateenijana, sooritades teenistus- ja juhtimise praktika. Teenistus- ja juhtimise praktika läbimine oli eelduseks Sõjakooli ohvitseriklassi astumisel.

                                               

Noorsõdur

Noorsõdur ehk noor on ajateenija esimestel teenistuskuudel. Tänapäeval Eesti sõjaväes seda nimetust enam ei kasutata. Selle asemel on nimetus reamees. Eesti sõjaväes on noorsõduri nimetust kasutatud 1990. aastatel ja Eesti esimesel iseseisvusajal.

                                               

10 aastat taastatud Kaitseväge

"10 aastat taastatud Kaitseväge" oli aastatel 2001–2004 Eesti Kaitseväe välja antav mälestusmedal inimestele, kellel oli tähelepanuväärseid teeneid Eesti Kaitseväe taasloomisel. Medal asutati 2001. aastal, kui Eesti Kaitsevägi tähistas oma taastamise 10. aastapäeva. Medali autor oli metallikunstnik Ene Walter.

Balti Kaitsekolledž
                                               

Balti Kaitsekolledž

Balti Kaitsekolledž on sõjaväeline kõrgem õppeasutus, mis asub Tartus. Kolledži peaeesmärgiks on koolitada kõrgemaid staabiohvitsere Balti riikide relvajõudude tarbeks.

                                               

Eagle Guardian

Operatsioon Eagle Guardian on NATO regionaalne salajane plaan, et kaitsta Poolat ja Balti riike Venemaa võimaliku sõjalise ründamise korral. Plaan sai valmis 2010. aastal. Ehkki plaan oli salastatud, siis WikiLeaksi kaudu jõudis see avalikkuseni.

                                               

Eesti Kaitsetööstuse Liit

Eesti Kaitsetööstuse Liit on mittetulundusühing, mis ühendab kaitsetööstuses tegelevaid ettevõtteid Eestis. EDIA asutati 2009. aastal. 2012. aastal moodustati kaitse- ja julgeolekutööstuse klaster Estonian Defence and Security Innovation Industry Cluster, kuhu kuulub 16 liiget: Terramil Galvi-Linda Eli Bristol Trust Semetron Milrem Threod Systems Skeleton Technologies Eesti Kaitsetööstuse Liit Toci Nordic Armoury Bytelife Solution Defendec Baltic Workboats Baltflex Telegrupp BHC Laboratory

                                               

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kogub Eesti Kodukaitse ajaloolist pärandit ning korraldab üritusi ja Eesti Kodukaitse endiste liikmete tunnustamist. Selts tegutseb Tallinnas.

                                               

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Mitte segi ajada Eesti Vabadussõja Muuseumiga Eesti Vabadusvõitluse Muuseum on Eesti sõjandusmuuseum Lagedil. Muuseum kuulub mittetulundusühingule, mille juhataja on muuseumi asutaja Johannes Tõrs. Muuseum asub Lagedil, Pirita jõekäärus olevas Külma pargis, kuhu on rajatud president Konstantin Pätsi venna Voldemar Pätsi kunagise maja koopia.

                                               

Erna Selts

Erna Selts on Eesti selts, mis muu hulgas korraldab sõjalisi üritusi. Selts registreeriti 1999. aastal. Selts on nime saanud Teise maailmasõja ajal moodustatud eriüksuse Erna järgi. Selts on ise või koos teiste organisatsioonidega või asutustega korraldanud muu hulgas Erna retke, Utria dessanti ja Admiral Pitka luurevõistlust.