Back

ⓘ Eesti sõjandus - Vaŭkavysk, Pooljagu, Admiral, Eesti NATO sõjalistes operatsioonides, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti riigikaitse, Erna retk, Mcopest ..
                                               

Vaŭkavysk

Vaŭkavysk on linn Valgevenes Hrodna oblastis, Vaŭkavyski rajooni ja Vaŭkavyski külanõukogu halduskeskus. Asula nimi on poola keeles Wołkowysk, leedu keeles aga Valkaviskas. Linn asub Rośi jõe ääres. Nimi on slaavi päritolu, aga kui nime esimene pool tähendab selgelt hunti, on selle teise poolega lood palju segasemad. Võimalike tähendusvariantide hulgas on "kael", "kasv" ja "ulg". Tähendus "ulg" tulenevat sellest, et kui kohalik rahvas suurvürste jahil aitas, siis pidid nad loomi peletades ulguma kui hundid. Teine kohalik lugu räägib kahest röövlist, Volokost ja Visekist, kelle tabamise jär ...

                                               

Pooljagu

Pooljagu, ka grupp, on sõjaväeline jaost väiksem allüksus, mis koosneb reeglina 3.6 sõjaväelasest. Grupi koosseis sõltub otstarbest ja ülesandest. Grupp võib kuuluda kas jao koosseisu või olla allutatud vahetult kõrgemale üksusele. Samuti võidakse formeerida eriliste ülesannete täitmiseks ajutisi gruppe. Grupi koosseis võib olla jagatud lahingupaarideks. Grupi ülem on tavaliselt vanem sõdur kapral või nooremallohvitser. Oluliste ülesannete täitmiseks mõeldud spetsiaalset gruppi võib juhtida ka kõrgema auastmega sõjaväelane. Näiteks: meditsiinine evakuatsioonigrupp laskemoonagrupp tankitõrj ...

                                               

Admiral

Admiral merede emiir’, ka merede vürst’, merede valitseja’) on paljude riikide mereväe kõrge auaste.

                                               

Eesti NATO sõjalistes operatsioonides

Aastatel 1995–2004 tegutsesid Bosnias NATO juhitud rahutagamisjõud IFOR ja stabiliseerimisjõud SFOR, Eesti kaitsevägi on erinevatel missioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas osalenud juba alates 1996. aastast, mil seal alustas tegevust ESTPLA-3 NATO rahutagamisjõudude IFOR koosseisus. 2. detsembril 2004 võttis Euroopa Liit NATO-lt missiooni üle. EUFORi sõjaline operatsioon ALTHEA/EUFOR-ALTHEA. Operatsiooni eesmärk on tagada Bosnia kodusõja lõpetanud Daytoni/Pariisi rahulepingu tingi­muste täitmine ning luua Bosnias ja Hertsegoviinas ohutu ja turvaline keskkond. Lisaülesanneteks on toetada end ...

                                               

Eesti Reservohvitseride Kogu

Eesti Reservohvitseride Kogu on Eesti mittetulundusühing, mille põhieesmärgid on osavõtt riigikaitse korraldamisest, rahva kaitsetahte kasvatamine ja Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine. Kogu on erakonnaväline. EROK tegutseb Tallinnas, aadressil Narva maantee 8.

                                               

Eesti riigikaitse

Eesti riigikaitse rajaneb KEHTETU Eesti kaitsejõududel, vabatahtlikel ühendustel ning välislepingutega sätestatud sõjalisel koostööl, mis toimib eelkõige Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni NATO raames. Eesti kaitsejõud põhinevad Eesti Kaitseväel, mis koosneb: Mereväest ja vabatahtlikul sõjaväelisel ühendusel Kaitseliidul. Õhuväest, ning Maaväest, Kaitsejõudude tööd juhib ja planeerib Kaitseväe Peastaap. Peastaabi peamine ülesanne on tagada kaitsejõude valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega ning planeerib ja teostab Eestis operatsioone kõiki väeliike kaasates. Kaitseväe ülesand ...

                                               

Erna retk

Erna retk oli sõjalis-sportlik võistlus, mida peeti Eestis iga aasta augustis aastatel 1994–2011. Seda on nimetatud maailma üheks pikemaks ja raskemaks militaarvõistluseks. Võistlus oli rahvusvaheline. Aastatel 2004–2010 võitsid retke Eesti meeskonnad, 2003. aastal tulid võitjaks soomlased ja 2002. aastal hiinlased. Erna retke korraldas MTÜ Sõjalis-sportlik selts Erna, finantseeris kaitseministeerium. Peakorraldaja oli seltsi president Meelis Rätsep. Retkega mälestati Soome ja Saksamaa koostöös moodustatud, Talvesõjas osalenud eestlastest koosnenud luureüksuse Erna operatsiooni Eestis Nõuk ...

                                               

Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupp

Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupp on Euroopa Liidu lahingugrupp, rahvusvaheline sõjaväeüksus, milles osalevad Rootsi, Soome, Norra, Iirimaa, Läti, Leedu ja Eesti. Põhjala lahingugrupi ülem oli 2011. aastal Rootsi kaitseväe brigaadikindral Stefan Andersson. 2015. aastal on Põhjala lahingugrupi komandör Rootsi kaitseväe kolonel Torbjörn Larsson. Põhjala lahingugrupi juhtriik on Rootsi, kes on põhivastutaja lahingugrupi ettevalmistamisel, koordineerib koostööd Põhjala lahingugrupis osalejate vahel ning suhtleb Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste liikmesriikidega. Suurbritannia toetab la ...

                                               

Iisraeli relvaost

Iisraeli relvaost oli Mart Laari valitsuse ajal tehtud tehing, kus Eesti riik ostis Iisraeli riigifirmalt TAAS relvastust ja varustust 785 miljoni krooni eest.

                                               

Julius Kuperjanovi Selts

Julius Kuperjanovi Selts on aastast 1938 ja taasasutatuna aastast 2009 tegutsev Eesti selts. Selts muu hulgas tähtsustab Vabadussõjaga seonduvat, uurib Eesti sõjaväelase Julius Kuperjanovi ja teiste partisanide tegevusi, propageerib Julius Kuperjanovi ideid. Selts annab välja kahte tunnustust: Julius Kuperjanovi mälestusmedal ja Julius Kuperjanovi teeneterist. Aastast 2011 annab selts välja ajakirja Isamaa Ajaloovihik.

                                               

Hiiumaa Militaarajalooselts

Hiiumaa Militaarajalooselts on Hiiu maakonnas tegutsev selts, mille eesmärk on Hiiumaa sõjaajaloo uurimine, jäädvustamine, hoidmine ja tutvustamine. Selts haldab 2007 asutatud Hiiumaa militaarmuuseumit.

                                               

I Eesti sõjaväelaste kongress

I Eesti sõjaväelaste kongress oli Eesti sõjaväelaste koosolek, mis toimus 18.–22. juunil 1917 Tallinnas. Kongressil oli delegaatide kaudu hääleõigus üle 50 000 Eesti sõjaväelasel. Kongressil valiti Eesti rahvusväeosade kõrgeim võimuorgan: Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee, mille juhatajaks sai Konstantin Päts. Kongressi toimumine lepiti kokku 19. aprillil 1917 Tallinnas toimunud Eesti sõjameeste organisatsioonide konverentsil.

                                               

Kaitseväe peastaabi teeneterist

Kaitseväe peastaabi teeneterist on Eesti Kaitseväe välja antav teeneterist inimestele, kellel oli tähelepanuväärseid teeneid Eesti Kaitseväe peastaabiga seonduvalt.

                                               

Mcopest

Mcopest on NATO miinitõrjeõppus. Eestis on Mcopest toimunud mitu korda, näiteks 1996 ja 2004. Kui 2004 sai Eesti NATO liikmeks, siis oli Mcopest esimene Eesti juhitav õppus NATO liikmena.

NATO strateegilise õhutranspordivõime programm
                                               

NATO strateegilise õhutranspordivõime programm

NATO strateegilise õhutranspordivõime programm on NATO initsiatiivil 2008. aastast teostatav rahvusvaheline programm, mille eesmärk on programmiga liitunud riikidele anda võimalus kasutada nt välismissioonil C-17 Globemaster-tüüpi strateegilisi transpordilennukeid. Programmiga on liitunud ka Eesti ja Eestil on igal aastal võimalus kasutada neid transpordilennukeid 45 lennutunni ulatuses.

                                               

Rahvusvaheline Valga militaarajaloo festival

Rahvusvaheline Valga militaarajaloo festival on Valga maakonnas Valgas igal aastal toimuv rahvusvaheline sõjaajaloo festival. Festivali korraldab Meelis Kivi. Festivalil osalevad teiste seas eri riikide sõjaajaloo klubide liikmed. Festivali raames tehakse näidislahinguid, toimub sõjameeste marss läbi linna. 2018 toimus järjekorras 10. festival.

                                               

Rahvusvahelistes rahuoperatsioonides osalenute medal

Rahvusvahelistes rahuoperatsioonides osalenute medal on Eesti kaitseministri välja antav medal Eesti kaitseväelastele ja reservväelastele, kes on osalenud rahvusvahelistel rahutagamismissioonidel. 2001 anti medal 464 inimesele.

                                               

Rahvusvahelistes sõjaoperatsioonides osalenute medal

Rahvusvahelistes sõjaoperatsioonides osalenute medal on Eesti kaitseministri välja antav medal rahvusvahelistes sõjaoperatsioonides osalenud Eesti kaitseväelastele või välismaa kodanikele, kes on Eesti Kaitseväge nendes operatsioonides aitanud.

                                               

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus on Eesti sihtasutus. Sihtasutuse eesmärgid on toetada Kaitseväe ja Kaitseliidu varustatust ja väljaõpet ning tõsta kaitseväelaste ja kaitseliitlaste haridustaset. Sihtasutuse asutasid 18. juunil 2004 Eesti Vabariik ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

                                               

Rindesõprade päevad

Vabariiklikud rindesõprade päevad olid peamiselt Eesti Laskurkorpuses võidelnud Punaarmee sõjaveteranide kokkutulekud Eesti NSVs. Kokkutulekutel esinesid sõjaveteranide ansamblid.

Saber Strike
                                               

Saber Strike

Saber Strike on USA sõjaväe 7. armee 2010. aastast igal aastal korraldatav sõjaväeõppus, mis toimub roteerudes Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Õppuse üks eesmärke on harjutada USA ja NATO vägede koostööd. 2020. aasta õppus jäeti koroonaviirushaiguse pandeemia tõttu ära.

                                               

Utria Dessant

Utria Dessant on Ida-Viru maakonnas iga aasta jaanuaris toimuv sõjalis-sportlik võistlus, mida peetakse Vabadussõja lahingu Utria dessandi mälestamiseks. Võistlust korraldab MTÜ Sõjalis-sportlik Selts Erna. Esimest korda toimus Utria Dessant 1999. aastal.

                                               

Veteranipäev

Veteranipäev on Eestis 23. aprillil ehk jüripäeval tähistatav päev, mille eesmärk on tunnustada armeeteenistuse veterane ja nende lähedasi. Esimene veteranipäev oli 2013. Veteranipäeva olulisim üritus on kontsert "Veteranirock". Eestis on 2016. aasta seisuga umbes 2700 veterani.

                                               

Võidupüha mereparaad

Võidupüha mereparaad on võidupüha tähistamiseks peetav mereparaad. Esimene võidupüha mereparaad toimus 23. juunil 2006 Saaremaal. Mereparaadil osales 19 laeva ja 1 lennuk üheksast riigist, kokku üle 600 meremehe.

Users also searched:

...
...
...