Back

ⓘ Eesti teadus - Eesti teadussüsteem, Elav Teadus, Avatud teadus, Eesti Teadusagentuur, Eesti Teadusajakirjanike Selts, 1963–1970, Polaarklubi ..
                                               

Eesti teadussüsteem

Eesti teadussüsteemi organisatsioonilise struktuuri ja toimimise aluseks on teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, millest annab ülevaate kõrvalolev joonis. Eesti teadussüsteemi osadel on täita järgnevad rollid: oma seaduse alusel tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia, mis sõltumatu kõrge tasemega teadlaste ühendusena aitab kaasa Eesti teaduse ning riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele. teadus- ja arendustegevust viivad ellu avaliku sektori teadusasutused sh ülikoolid ning erasektori teadusasutused; korralise hindamise on positiivse tulemusega läbinud 20 teadus ...

                                               

Elav Teadus

"Elav Teadus" oli Eesti Kirjanduse Seltsi poolt aastail 1932–1941 välja antud populaarteaduslike raamatute sari. Ilmar Tõnisson kirjutas 1932. aastal sarja esimese köite ilmumise järel: "Kas tõesti toimkonna liikmetena "Elava teaduse" seeria väärtust garanteerivad mehed, nagu prof. Konik, rektor Kõpp, dir. Lang, dir. Roos, prof. Uluots – ja ka prof. Treiberg ja Fr. Tuglas sallivad, et "populaarteaduse" ja "poliitilise haridustöö" nime all riigi varade abil paisatakse rahva sekka säärast kõige labasemat sotsialistlikku propagandat, kõige asjatundmatumat väärkäsitust ühiskondlikust elust ja ...

                                               

Avatud teadus

Mitte segi ajada mõistega avatud teadmus inglise open knowledge Avatud teadus tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, esmajoones publikatsioonidele ning teadusandmetele, mille loomiseks ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure. Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks, suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ...

                                               

Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv ja 2012. aastal Eesti Teadusfondi baasil asutatud Eesti sihtasutus, millega liideti SA Archimedese teaduskoostöö keskus. Teadusagentuuri eesmärk on toetada Eesti teaduspoliitika elluviimist. Sihtasutus asub Tartus, Teadusagentuuril on esindus Tallinnas ja kontaktbüroo Brüsselis. Eesti Teadusagentuuri eesmärgiks on toetada riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat. Teadusagentu ...

                                               

Eesti Teadusajakirjanike Selts

Eesti Teadusajakirjanike Selts on Eesti teadusajakirjanikke ühendav selts, mis asutati 1990. aastal. 2010. aastast on seltsi esimees on Priit Ennet. 2012. aasta märtsi seisuga oli seltsil 18 liiget. Alates 2011. aastast annab selts välja Teadusajakirjanduse sõbra auhinda. Alates 2016. aastast annab selts välja kollegiaalse auhinna Ökuli muna. Esimese auhinnaga tunnustati Postimehe teadustoimetust, teine muna anti 2020. aastal ERR-i teadusajakirjanikule ja Novaatori korralduslikule juhile Jaan-Juhan Oidermaale.

                                               

Elav Teadus (1963–1970)

Elav Teadus oli aastail 1963–1970 Stockholmis Eesti Kirjanduse Komitee väljaandel ilmunud raamatusari. Sarja toimetusse kuulusid Henno Jänes, Karl Ristikivi, Johannes Aavik, Johan Ungerson ja Paul Laan. Sarjas anti välja järgmised raamatud: 7. Harald Merelaid. "Teekond läände". 1970. 4 5. Henno Jänes. "Eesti keel" 1966 2. August Traksmaa. "Lühike Vabadussõja ajalugu". 1964 6. Johannes Aavik, Aleksander Aspel, Mall Jürma, Ivar Grünthal, Olev Parlo jt. "Maailmakirjanduse peajooni". 1968 3. Harald Merelaid. "Päikese tõusu poole". 1965 1. Leho Lumiste. "Kaunis Eesti". 1963

                                               

Akadeemiline Keemia Selts

Akadeemiline Keemia Selts oli keemia valdkonnas töötavaid inimesi ühendav selts, mis tegutses aastast 1923 Tartu ülikooli juures. Aastast 1932 andis selts välja ajakirja Keemia Teated.

                                               

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, keskkonnaprojektide juhtimine, keskkonnaekspertiis ja keskkonnaaudit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi Maksu- ja Tolliametile. Eesti Keskkonnauuringute Keskus on kantud haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse reg nr 85, haridusministri käskkiri 14.11.2002 nr 1218. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kvali ...

                                               

Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia

Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia oli Tartus 2005. aastal asutatud mittetulundusühing, mis ühendas noorteadlasi, peamiselt alates kõrgkooli esimese aasta üliõpilastest kuni kraadiõppuriteni. MTÜ lõpetas tegevuse ning kustutati Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registrist 19.05.2015.

                                               

Eesti Patendiraamatukogu

Eesti Patendiraamatukogu oli tööstusomandialase informatsiooni keskus, kelle tegevuse eesmärgiks on luua Eestis teadmistepõhist keskkonda teadus- ja arendustegevuseks, majanduse konkurentsivõime kasvuks ja jätkusuutlikuks arenguks. Eesti Patendiraamatukogu loomise aluseks oli Eesti Vabariigi poolt aktsepteeritud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikli 12 lõige 1, mille kohaselt iga liidu liikmesriik kohustub looma eriameti tööstusomandi õiguskaitse asjade ajamiseks ja üldsusele patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste ehk tööstusnäidiste ja kaubamärkide tutvustamis ...

                                               

Polaarklubi

Polaarklubi on Eesti Meremuuseumi juures tegutsev klubi, mis ühendab neid Arktika ja Antarktika huvilisi, kes on osalenud polaaruuringutes või nende uuringutega seotud tegevustes. Oma tegevusega tutvustab ja populariseerib klubi polaartemaatikaga seonduvat. Klubi asutati 1. detsembril 1984.

                                               

Riigi teaduspreemiate komisjon

Riigi teaduspreemiate komisjon on riigi teaduspreemia temaatikaga tegelev komisjon. Ehkki teaduspreemiaid määrab Eesti valitsus, siis komisjon on nõuandvas rollis. Komisjoni kuulub vähemalt 12 teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlasest. Komisjoni esimees on Eesti Teaduste Akadeemia president.

                                               

Tallinna Botaanikaaia uurimused

Tallinna Botaanikaaia uurimused on Tallinna botaanikaaia aastast 1962 ebaregulaarselt ilmuv jätkväljaanne. Jätkväljaande teine köide ilmus 1968, kolmas köide 1969. Alates 2. köitest on jätkväljaanded eripealkirjadega.

                                               

Talveakadeemia

Talveakadeemia on Eesti teaduse ürituste sari. Sarja läbiv teema on jätkusuutlik eluviis. Sarja korraldab MTÜ Talveakadeemia. Üritus lõppeb Tartus toimuva TudengiTeaduse päevaga, kus muu hulgas üliõpilased esitavad oma teadusartikleid.

                                               

Uexkülli loengud

Jakob von Uexkülli loengud on akadeemiline loengusari, mida korraldavad Tartu Ülikooli semiootika osakond ja Jakob von Uexkülli Keskus. Loengusari asutati aastal 2014. Sellega meenutatakse Jakob von Uexkülli teaduslikku pärandit. Esimese loengu pidas inglise kirjandusteadlane Wendy Wheeler. Nils Lindahl Elliot - Observing wildlife in tropical forests: A geosemeiotic approach. 7. november 2018. Wendy Wheeler – The carrying: Material frames and immaterial meanings. 30. aprill 2014.