Back

ⓘ Eesti tunnustused - Tartu Noortekoor, Valli Lember-Bogatkina, Ülle Matsin, EELK teeneterist, Eesti looduskaitsemärgid, Hea Eeskuju, Priikooli õigus, Tasuta maa ..
                                               

Tartu Noortekoor

Tartu Noortekoor on Tartus tegutsev noorte segakoor. Tartu Noortekoori varem Tartu Koolinoorte Segakoori asutas 1983. aastal Riho Leppoja, kes tegutses koori peadirigendina 2019. aastani. Aastast 2019 on koori peadirigent Markus Leppoja, kes asus kooris dirigendina tööle 2010. aastast. Aastast 1996 töötab dirigendina ka Kadri Leppoja. Hääleseadjana on aastast 2001 töötanud Viviane Kallaste. Koor koosneb 16–30-aastastest lauljatest, kellest suure osa moodustavad Tartus õppivad tudengid. Kooris on aastate jooksul mitusada noort. Koor esitab mitmekesist repertuaari ning esineb 10–15 korda aas ...

                                               

Valli Lember-Bogatkina

Valentine Lember sündis ajateenijast isa ja koduperenaisest ema peres Tartus. 1922. aastal kolis perekond Nõmmele. Valli Lember õppis Nõmme vene algkoolis ja 1928. aastast Nõmme linna Hiiu algkoolis, mille lõpetas 1934. aastal. Klassiõpetaja märkas õpilase joonistusannet ning soovitas tal astuda Riigi Kunsttööstuskooli. See oli viimane lend, kuhu võeti algkooliharidusega. Lember lõpetas Riigi Kunsttööstuskooli 1940. aastal Roman Nymani, Eerik Haameri ja August Janseni käe all dekoratiiv-monumentaalmaali erialal. Aastatel 1940–1941 töötas ta arhitekt Meyeri juures sisekujundajana, peamiselt ...

                                               

Ülle Matsin

Ülle Matsin on lõpetanud Viljandi Paalalinna Kooli endine Viljandi 5. Keskkool. Lõpetas Tartu Ülikooli 1997. aastal ajaloo erialal. Kaitses 2001. aastal Tartu Ülikoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja diplomi. Omandas 2005. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonnas magistrikraadi infotehnoloogias, multimeediumi ja õpitarkvara tootmise erialal. Aastatel 2005–2009 õppis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse osakonnas doktoriõppes.

                                               

EELK teeneterist

EELK teeneterist on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku välja antav teenetemärk. Peale teeneteristi annab EELK välja veel kahte teenetemärki: EELK kuldristi ja EELK teeneteristi tunnustusmärki. Vastavalt EELK kirikuseadustikule antakse teeneterist "vaimulikule või ilmiktöötegijale, kes on ustavalt teeninud kogudust või mõnel EELK tegevusalal osutanud märkimisväärseid teeneid. Teeneterist võidakse anda ka isikule, kes ei ole EELK teenistuses, kuid on osutanud EELK-le märkimisväärseid teeneid." Teeneteristi statuudi kinnitab EELK Konsistoorium.

                                               

Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest

Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest on teenetemärk Eesti Vabariigi kodanike registreerijaile, mida andis välja Nõmme Eesti Kodanike Komitee. Märgi idee algatajad olid Ahti Mänd ja Ilmar Palias, märgi kujundas Aleksander Semiskar. Kaido Kama hinnangul oli märgi näol tegu pühaduserüvetusega.

                                               

Eesti looduskaitsemärgid

Eesti looduskaitsemärgid on tunnustusavaldused, mida annab Keskkonnaministeerium välja alates 2010. aastast märkimisväärse tegevuse eest looduskaitses. Eesti looduskaitsemärke on kolme liiki: Eesti looduskaitsemärk – hõbemärk, mis omistatakse oluliste looduskaitseliste teenetega isikuile; Noore looduskaitsja märk – valgest vasest märk, mis on mõeldud tublidele loodushuvilistele koolinoortele. Eesti looduskaitse kuldmärk – antakse koos Eerik Kumari looduskaitsepreemiaga; Kuld- ja hõbemärk kujutavad endast vastavalt kullast või hõbedast tammelehe kontuuri, noore looduskaitsja märk on valgest ...

                                               

Hea Eeskuju

Hea Eeskuju on konkurss, millega tunnustatakse neid alg-, põhi-, kesk-, või kutsehariduskoolis õppivaid noori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis võiks väärida kogu Eesti tähelepanu. Konkursi võitja saab Hea Eeskuju auhinna. Hea Eeskuju tunnustuskonkursi eesmärgiks on vääriliselt tänada, tunnustada ja tõsta esile neid, kelle tublid saavutused on seni tähelepanuta jäänud. Innustada ja inspireerida noori üle Eesti tegemaks midagi head meie kogukonna heaks. Näidata, et noori märgatakse, neist hoolitakse ning neid tunnustatakse. Kõneldes noorte silmapaistvates ...

                                               

Priikooli õigus

Priikooli õigus kuni kõrgema kooli lõpetamiseni oli Eesti esimese vabariigi ajal antud hüve Vabadussõjast osavõtnud kooliõpilastele. Ajutise Valitsuse poolt võeti 22. aprillil 1919 vastu määrus kooliõpilastele-sõduritele hariduse andmise kohta riigi kulul. Selle järgi pidid kõik kooliõpilased, kes Vabadussõjast väeliinil osa olid võtnud, saama riigi kulul riigi või kohaliku omavalitsuse õppeasutuses tasuta hariduse kuni kõrgema kooli lõpetamiseni. Priikooli saamise õigusi täpsustati 29. juunil 1921 Vabariigi Valitsuse poolt väljaantud seadusega, milles piirati tasuta hariduse saamist vaid ...

                                               

Tartu Ülikooli suur medal

Tartu Ülikooli suur medal on aastast 1995 Tartu Ülikooli välja antav tunnustus kas Tartu Ülikooli töötajatele või teistele isikutele väljastpoolt ülikooli, kes on ülikoolile osutanud eriti suuri teeneid.

                                               

Tasuta maa

Tasuta maa oli Eesti esimese vabariigi ajal Eesti riiklikust maatagavarast autasuna antud maa Vabadussõjaga otseselt või kaudselt seotud isikutele. Tasuta maad anti: Vabadussõjas langenud sõdurite perekonnaliikmetele. sõduritele, kes olid silma paistnud Vabadussõjas; Vabadussõjas vigastada saanud sõduritele, kes olid oma tööjõust vähemalt 40% kaotanud;

Users also searched:

...
...
...