Back

ⓘ Energia - Energia, Eesti Energia, Mehaaniline energia, Keemiline energia, Energia, skulptuur, Eesti Energia Õlitööstus, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS ..
                                               

Energia

Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd. Energiaressursside leidmise, ammutamise ja töötlemise ning saadud energia edastamise, salvestamise ja kasutamisega tegeleb energiatehnika. See koos energiamajanduse ja -poliitikaga moodustab energeetika valdkonna.

                                               

Eesti Energia

Eesti Energia Aktsiaselts on 1939. aastal asutatud Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Kontsern haldab tervikahelat põlevkivi kaevandamisest, elektri, soojuse ja õli tootmisest kuni elektri transpordi, müügi ja lisateenusteni. Põhiliseks energiatootmise tooraineks on Eesti Energiale kuuluvatest kaevandustest pärinev põlevkivi. Samas kasvatatakse läbi tütarettevõtte Enefit Green ka taastuvenergeetika osakaalu. 2020. aastal moodustas taastuvenergia 38 prots ...

                                               

Mehaaniline energia

Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaaniline energia on summa keha kulg- ja pöördliikumise kineetilisest energiast ning keha potentsiaalsest energiast välisjõudude väljas. Mehaanilise energia alla ei kuulu aga keha siseenergia. Juhul kui dissipatiivseid protsesse ei toimu, on mehaaniline energia jääv. Näiteks keha vabal langemisel Maa raskusjõu väljas muundub potentsiaalne energia kineetiliseks, kuid nende summa jääb muutumatuks: m v 2 + m g h = Const {\displaystyle {\frac {mv^{2}}{2}}+mgh={\text{Const}}}.

                                               

Keemiline energia

Keemiline energia on energia, mis on talletatud aine keemilisse struktuuri, ja mis võib vabaneda ainete ühinemise- või lagunemisprotsessis sõltuvalt keemilise protsessi tasakaalutingimustest.

                                               

Energia (skulptuur)

1978. aastal tekkis idee kaunistada Balti Soojuselektrijaama esist ja esitati ka vastav tellimus kunstikombinaadile. Skulptuur kavatseti avada 1980. aasta olümpiamängudeks, kuid mitmete takistuste tõttu õnnestus see alles 1982. aastal.

                                               

Eesti Energia Õlitööstus

AS Eesti Energia Õlitööstus on Eesti ettevõte, mis kuulub 100-protsendiliselt Eesti Energiale. 23. jaanuaril 2007 võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse moodustada Narva elektrijaamadele kuulunud vedelkütuseid tootva õlitehase baasil omaette äriühing Eesti Energia Narva Õlitehas AS. 2007. aastal hakkas ettevõte kandma nime Eesti Energia Õlitööstus AS. Ettevõte on varem kandnud ka nime AS Narva Õlitehas. 7. juunist 2007 juhib õlitööstust varasem Narva Elektrijaamade finantsdirektor Igor Kond.

                                               

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS

Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS on Eesti Energia tütarettevõtteid. Ettevõte valmistab muu hulgas metallkonstruktsioone, energeetika- ja tööstusseadmeid. Ettevõte on Eesti Energia elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste peamine arendaja ja valmistaja.