Back

ⓘ Energia - Energia, kolhoos, Kineetiline energia, Skinest Energia, Sinine energia, Laenu- ja Hoiuühistu, Energiatihedus, Kiirgusbilanss, Primaarenergia ..
                                               

Energia (kolhoos)

Võsu pioneerilaager – Ants Laigu Metsandus – Hillar Kalvistu Abhaasia puhkebaas – Maasik Ehituse materjaliga varustaja – Aivar Aruja Kastitsehh ja puutöökoda – Edgar Lillemaa Vatku potitööstus Õmblus tsehh – Murakas Võsu baar – Malle Alliksaar Ehituste projekteerija – Harri Suurmets Kudumistsehh – Asta Riispapp Aiand – Melaania Noormägi Tärklise tööstuse juh. – Harri Noorlind Maltoosa-, konservi-, kondiitri tööstuse juh. – Andres Lume Võsu puhkebaas – Ants Laigu Mesinduse juh. – Lembit Ellamaa Palasi turbatootmine – Vambola Kuivari Maaparandus – Jaak Villems

                                               

Kineetiline energia

Kineetiline energia on energia. mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha massist ja kiirusest. Kineetilise energia kui füüsikalise suuruse tähis on E k {\displaystyle E_{k}} või T {\displaystyle T} ja mõõtühik džaul J.

                                               

Skinest Energia

Skinest Energia AS on Eesti energeetika ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia arendamisega. Ta oli loodud 1. novembril 2004 tuuleenergiast elektrienergia tootmise eesmärgiga. See on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liige. Skinest Energia on Esivere Rõuste tuulepargi rajaja, arendaja, omanik ja opereerija. See kuulub Skinest Group kontserni koosseisu, kuhu kuuluvad ka paljud muud tootmisettevõtted. Skinest Energia kuulub transiidiärimees Oleg Ossinovskile. 2017. aastal Skinest Energia käive oli 1.7 miljonit eurot ja kahjum 280 000 eurot.

                                               

Sinine energia

Sinine energia ehk soolsusgradiendi energia ehk osmootne energia on üks taastuvatest mereenergiaallikatest, mis pärineb merevee ja jõevee soolasisalduse erinevustest. Sinise energia tootmine ei saasta keskkonda ega vabasta süsihappegaasi, samuti on kütusekulu minimaalne, kuna energia tootmiseks kasutatakse looduslikult esinevaid protsesse. Põhilised tehnoloogiad soolsusgradiendist tuleneva energia tootmiseks on pöördelektrodialüüs RED ja rõhu alandamisest tulenev osmoos PRO. Mõlemad protsessid põhinevad osmoosil läbi membraanide. Kõrvalsaaduseks ning põhiliseks jäätmeks on riimvesi, mis te ...

                                               

Energia Laenu- ja Hoiuühistu

Energia Laenu- ja Hoiuühistu tegutses aastail 1993–1999 ja oli Energia kolhoosi õigusjärglane. Sellest kujundati omakorda Tulundusühistu Energia Varahoidja, mis pankrotistus kevadel 2014. Energia LHÜ oli piiratud vastutusega tulundusühistu, mis tegutses Rakvere vallas. Põhikiri kinnitati Maakohtu registriosakonnas 5. augustil 1997. Seda muudeti 28. septembril 1999. Uus redaktsioon 19. oktoobril 2003, mis kinnitati 20.10.2003. Märkus. Parandatud ÄS § 45 lg 1 alusel, Ettevõtteregistris 59024378

                                               

Energiatihedus

Energiatihedus on füüsikaline suurus, mis väljendab energiat ruumalaühiku kohta või energiat massiühiku kohta. Energiat ruumalaühiku kohta nimetatakse energia ruumtiheduseks. Energiatihedusega iseloomustatakse välju, keskkondi ja aineid, sealhulgas ka näiteks keemiliste vooluallikate aktiivainete energia salvestamise tõhusust.

                                               

Kiirgusbilanss

Kiirgusbilanss on aluspinnale langenud ja sealt lahkunud kiirguste vahe. Eristatakse positiivset kiirgusbilanssi ja negatiivset kiirgusbilanssi. Negatiivse kiirgusbilansi korral kiirgab aluspind atmosfääri rohkem soojuskiirgust kui ta Päikeselt ja atmosfäärist juurde saab; see toimub harilikult öösel. Positiivse kiirgusbilansi korral on aga vastupidi; see toimub harilikult päeval. Maakera kui tasakaalulise süsteemi kiirgusbilanss on tasakaalus. Viimastel aastakümnetel on täheldatud aga inimtekkeliste kasvuhoonegaaside põhjustatud kiirgusbilansi muutust, sest Päikeselt tulev kiirgus jõuab k ...

                                               

Primaarenergia

Primaarenergia on energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata ehk mida leidub looduses ja saab kohe kasutada. Primaarenergiat pole töödeldud, kuigi see muudetakse paljudel juhtudel edastus- ja rakendussoodsamaks vääris- ehk sekundaarenergiaks, mille kasutamine energeetilistel eesmärkidel on mõttekam või võimalik ainult muundatud viisil. Salvestusastme ja taastumiskiiruse järgi eristatakse taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid.

Users also searched:

...
...
...