Back

ⓘ Loodus - Loodus, Leopold Loodus, Metsik loodus, film, Tauno Loodus, Mihkel Loodus, Loodus, Ralph Waldo Emersoni essee, Eluta loodus, Elmar Loodus ..




                                               

Loodus

Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese poolt teadlikult tehtud. Looduse hulka kuulub nii orgaaniline ehk elusloodus kui ka anorgaaniline ehk eluta loodus. Looduses olevaid seaduspärasusi, loogikat uurib teadus. Looduse hulka ei kuulu artefaktid. Uusajal levima hakanud mõistekasutuses vastandatakse loodus kui loomulik substants kultuurile kui tehislikule ehk kunstlikult loodud substantsile. Sellist mõistekasutust leiab tänapäeval põhiliselt populaarteaduslikus kirjanduses. Mõnedes religioossetes käsitlustes vastandatakse loodus ja ...

                                               

Leopold Loodus

Leopold Loodus oli Eesti ja Soome sõjaväelane. Ta lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ta õppis Eesti Vabariigi Sõjakoolis. Alates 1930. aastast teenis ta mereväes. Loodus õppis aastatel 1932-1935 vaheaegadega Soome Meresõjakoolis, 1934. aastal ülendati ta nooremleitnandiks. Teenis allveelaeval "Lembit". 1939. aasta juulis oli ta Sõjavägede Staabi II osakonna ülema käsutuses Saksamaale komandeeritud. 1940. aastal ülendati ta leitnandiks. 1942. aastal siirdus Loodus Soome, kus ta määrati suurtükilaeva "Uusimaa" 1. ohvitseriks. Alates 30. juunist 1944 oli ta suurtükilaeva "Karjala" komandör van ...

                                               

Metsik loodus (film)

Metsik loodus on 2006. aastal filmistuudios C.O.R.E. valminud Ühendriikide arvutianimatsioon. Joonisfilm kestab 94 minutit. Filmi lavastas Steve Williams ja see esilinastus Eestis 22. septembril 2006.

                                               

Tauno Loodus

1998 Hewlett Packard promootor 1997 OÜ Aleksmar müügiesindaja 2010 Zavod BBDO tegevjuht 2002 Event Masters juhataja 2001 Eesti Olümpiakomitee turundusjuht 1998 Eesti Käsipalliliit peasekretär 2019 Event Masters strateegiajuht

                                               

Mihkel Loodus

Mihkel Loodus on eesti tõlkija ja ajakirjanik. Ta lõpetas 1955. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ning töötas seejärel 1960–1984 ajakirjanikuna Rahva Hääle toimetuses. Aastail 1984–1986 oli ta ajakirja Aja Pulss vanemtoimetaja ning aastail 1986–1992 Loomingu peatoimetaja asetäitja. Mihkel Loodus on tuntud leedu keelest tõlkijana. Ta on tõlkinud Juozas Aputise, Jonas Avyžiuse, Banguolis Balaševičiuse, Alfonsas Bieliauskase, Vytautas Bubnyse, Petras Cvirka, Dalia Dilytė, Romualdas Granauskase, Juozas Grušase, Jurga Ivanauskaitė, Kęstutis Kasp ...

                                               

Loodus (Ralph Waldo Emersoni essee)

Loodus on Ralph Waldo Emersoni kirjutatud essee, mis avaldati trükisena 1836. aastal. Esseega pani Emerson aluse oma transtsendentalistlikule filosoofiale, mis rajaneb ideel looduse tunnetamise täiusest. Transtsendentalism väidab, et loodus on küllastunud jumalikkusest või Jumalast ning seetõttu saab tegelikkust tunnetada loodust uurides. Emerson sai esseeks inspiratsiooni Pariisi loodusloomuuseumit külastades, ta arendas ideid edasi Bostonis peetud loengusarja jooksul ning vormistas need hiljem esseeks. Emerson jagab looduse kasutusvõimalused neljaks: kaup, ilu, keel ja teadus. Need kateg ...

                                               

Eluta loodus

Eluta loodus on see osa universumist, mis pole bioloogilises mõttes elus. Eluta looduse hulka kuuluvad õhk, vesi ja mineraalid. Seni teadaolevail andmeil esineb elusorganisme vaid Maal. Eluta loodust uurivad astronoomia, geoloogia, meteoroloogia jpt maateadused.

                                               

Elmar Loodus

Elmar Loodus oli eesti haridustegelane. Ta on olnud Põlva Mittetäieliku Keskkooli direktor 1948-1950 ja lühikest aega 1950. aastal loodud Põlva Keskkooli direktor. 1950. aasta novembris edutati ta Põlva Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhatajaks. Ta lõpetas 1953. aastal Tartu Õpetajate Instituudi ja oli seejärel 1953-1956 Tartu I Keskkooli direktor. Loodus on olnud ka Tartu Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhataja, inspektor ja metoodik.

                                               

Maastike mitmekesisus

Maastike mitmekesisus on maastike struktuur, mis hõlmab eelkõige eluta loodust ja mida hinnatakse mitme indikaatoriga. Eesmärk on säilitada võimalikult mitmesuguseid maastikutüüpe ja -mustreid. Haakepunktiks elurikkusega on elupaigad ja kasvukohad, mida maastik pakub.

Rivi (täpsustus)
                                               

Rivi (täpsustus)

Rivi võib olla, kui: Rivi, riviloend ehk Järjekord andmestruktuur - informaatikas andmestruktuur, kus elemente hoitakse järjekorras. Rivi - sõjanduses sõjaväelaste või sõjaväe sõidukite korrapärane paigutus koos tegutsemiseks. "Rivis olemine" - piltlikult oma tavaülesandes töötamine, tegutsemine või toimimine. Rivi tänav - tänav Tallinnas Tondi asumis. Rivi - üldistatuna asjade, elusolendite või nähtuste rida või muu sarnane korrapärane paigutus.